Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Sosiaaliturvakomitean kokouksessa käsiteltiin ehdotuksia nykyjärjestelmän uudistamiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2022 9.29
Tiedote 218
Kuvituskuva

Sosiaaliturvakomitea kokoontui syyskauden toiseen kokoukseensa maanantaina 26.9.2022. Kokouksessa käsiteltiin nykyjärjestelmän uudistamista koskevia ehdotuksia muun muassa lasten ja perheiden sosiaaliturvaan ja etuus- ja palvelupolkuihin liittyen sekä kansainvälisen liikkuvuuden vaikutuksia asumis- ja työperusteiseen sosiaaliturvaan. 

Sosiaaliturvakomitean kokouksissa työstetään maaliskuussa 2023 julkaistavaa välimietintöä. Välimietinnössä linjataan sosiaaliturvan uudistamisesta sekä tehdään ehdotuksia nykyjärjestelmää koskevista uudistuksista, joita seuraava hallitus voi ottaa ohjelmaansa.

Lasten ja perheiden sosiaaliturva

Lasten ja perheiden sosiaaliturvaa koskevassa keskustelussa ehdotettiin työryhmän perustamista lapsilisän uudistamiseksi sekä selvityksen teettämistä lapsiköyhyysriskin ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Ehdotusten tarkoituksena on myös tukea pienten lasten vanhempien työllisyyttä etuus- ja palvelujärjestelmää sekä työelämän käytäntöjä kehittämällä. Kehittämistyössä otetaan huomioon myös elokuussa 2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen vaikutukset.

Asumis- ja työperusteinen sosiaaliturva ja kansainvälinen liikkuvuus

Asumis- ja työperusteista sosiaaliturvaa ja ihmisten lisääntyvää liikkuvuutta koskevassa keskustelussa nostettiin esille seuraavat kolme ehdotusta maahan- ja maastamuuttotilanteisiin:

  • etuudet ja palvelut tulee nivota selkeämmin yhteen
  • monipaikkaisen työn ja sosiaaliturvan yhtymäkohdat tulee selvittää
  • mahdollisuus liittyä sairasvakuutukseen vapaaehtoisesti vakuutusmaksua maksamalla tulee selvittää.

Työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvät etuudet

Kokouksessa käytiin läpi myös ehdotuksia työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvien etuuksien osalta. Välimietintöön kirjattavien ehdotusten tarkoituksena on lisätä työkykyyn liittyvän toimeentuloturvan ennakoitavuutta ja joustavuutta ja vähentää etuuksien nivelkohdissa ilmeneviä ongelmia sekä vahvistaa osallistumista palveluihin.

Ehdotukset käsittelevät muun muassa työkyvyttömyyden käsitteiden erojen selvittämistä, toimeentuloa turvaavien etuuksien yksinkertaistamista ja joustavoittamista sekä työkyvyttömyysetuuksien kannustimia ja velvoitteita. Laajamittaista selvitys- ja lainvalmistelutyötä toteuttaisi kolmikantainen hanke.

Sosiaaliturvalainsäädännön yhtenäistäminen

Kokouksessa jatkettiin keskustelua sosiaaliturvalainsäädännön yhtenäistämisestä. Selvitystyössä on tarkasteltu perhekäsitteitä, etuuksien hakuaikoja, maksuajankohtien vaihtelua, erilaisten palkka ja tulokäsitteiden monimutkaisuutta sekä eri etuuslaeissa olevien menettelysääntöjen monimutkaisuutta. 

Nykyisen eduskuntakauden aikana aloitettu selvitystyö menettelytapasäännöksistä ja palkkakäsitteistä on käynnissä ja tämän valmistuttua selvitetään tulokäsitteisiin liittyvien termien yhdenmukaistamista, takautuvien hakuaikojen yhtenäistämistä sekä palkkakäsitteiden eroavaisuuksia ja niiden mahdollisen yhtenäistämisen vaikutuksia.

Toimeenpano ja digitalisaatio

Komitean kokouksessa keskusteltiin myös seuraavista sosiaaliturvan toimeenpanon monimutkaisuutta ja digitalisaation mahdollisuuksia selvittäneen työryhmän ehdotuksista sosiaaliturvan digitalisaation edistämiseksi:

  • selvitetään sosiaaliturvan toimeenpanon ja tiedonhallinnan ohjauksen edellyttämät lainsäädännön kehittämistarpeet sekä niiden toteuttamisen vaihtoehdot
  • laaditaan asiakkaiden tarpeisiin perustuva digitalisaation strategia, joka kuvaa vuosien 2023 2030 aikana esitettävät toimenpiteet sähköisen asioinnin, viranomaisten välisen tietojenvaihdon ja kansallisen tietopohjan kehittämiseksi.

Etuus- ja palvelupolkujen toimivuus ja palvelujen tarjoaminen

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisen haasteisiin vastaavista ehdotuksista. Ehdotusten tarkoituksena on edistää työ- ja toimintakyvyn, työllisyyden ja osallisuuden tavoitteita läpileikkaavasti etuus- ja palvelujärjestelmissä. Osaltaan tarkoituksena on myös vahvistaa etuudensaajien osallistumista tarvittaviin palveluihin sujuvoittamalla etuus- ja palveluprosesseja ja toimijoiden välistä tiedonkulkua. 

Ehdotukset käsittelevät muun muassa lainsäädännön kehittämistä, kansallista työ- ja toimintakyvyn sähköistä itsearviointivälinettä, monialaisen asiakassuunnitelman valmistelua sekä yhtenäisen työkyky- ja kuntoutuspalvelujen tietopohjan keräämistä sekä eniten tukea tarvitsevien palveluita.
 

Sosiaaliturvakomitean seuraava kokous järjestetään maanantaina 10.10.2022. Kokouksessa käsitellään loput ehdotuksista nykyjärjestelmän uudistamiseksi.

Kokousmateriaali

Kokouskutsu
Liite 1: Pöytäkirja: Sosiaaliturvakomitea 5.9.2022
Liite 2: Diaesitys 26.9.2022
Liite 3: Lasten ja perheiden sosiaaliturva
Liite 4: Asumis- ja työperusteinen sosiaaliturva ja kansainvälinen liikkuvuus
Liite 5: Työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvät etuudet
Liite 6: Sosiaaliturvalainsäädännön yhtenäistäminen
Liite 7: Toimeenpano ja digitalisaatio
Liite 8: Etuus- ja palvelupolkujen toimivuus ja palvelujen tarjoaminen

Lisätietoja

sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio, p. 029 524 7228, [email protected]
sosiaaliturvakomitean 2. varapuheenjohtaja, osastopäällikkö Essi Rentola, p. 0295 163 155, [email protected]
sosiaaliturvakomitean 3. varapuheenjohtaja, johtaja Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085, [email protected]
viestintäasiantuntija Anna Työrinoja, p. 0295 163 615, [email protected] 

 
Sivun alkuun