Hyppää sisältöön

Tarkennuksia kuntouttavaa työtoimintaa koskevaan lakiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2020 14.01
Tiedote 240/2020

Eduskunta hyväksyi muutokset kuntouttavaa työtoimintaa koskevaan lakiin. Muutosten tavoitteena on parantaa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Myös kuntouttavan työtoiminnan asemaa sosiaalipalveluna selkeytetään. 

Laissa määritellään kuntouttavan työtoiminnan sisältö nykyistä tarkemmin ja selkeytetään asiakkaan asemaa sekä eri tahojen roolia. Lakiin tehdyillä muutoksilla tarkennetaan myös järjestämisen ja tuottamisen käsitteitä. Lisäksi tehdään joitain muita pienempiä muutoksia. Tehtävillä muutoksilla halutaan varmistaa, että lainsäädännölle asetetut tavoitteet toteutuvat nykyistä paremmin.

Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy jatkossa aina henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus. Lisäksi aktivointisuunnitelmaan ja monialaiseen työllistymissuunnitelmaan kirjataan kuntouttavan työtoiminnan tavoite, sekä henkilölle annettava tuki ja ohjaus kuntouttavan työtoiminnan aikana.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta koskee pitkään työttöminä olleita henkilöitä. Laissa säädetään toimenpiteistä, joiden tavoitteena on parantaa henkilöiden edellytyksiä edetä kohti avoimia työmarkkinoita.

Tasavallan presidentti vahvistaa muutokset 16.10.2020. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen, p. 0295 163 215