Hyppää sisältöön

Digitaalinen sivistys elää ajassa ja uudistaa suomalaista yhteiskuntaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2022 11.01
Kolumni

Sivistys näkyy ja vaikuttaa yhteiskunnassamme osaamisena, luovuutena, osallisuutena, globaalina ja yhteiskunnallisena vastuuna, moninaisuuden ymmärtämisenä, toisista välittämisenä ja hyvinvointina. Yhteiskunnan digitalisoituminen on muuttanut sosiaalisen kanssakäymisen tapojamme. Siksi onkin syntynyt tarve puhua digitaalisesta sivistyksestä ja vahvistaa sitä entisestään.

Luonnoksena julkaistussa Suomen digitalisaation visiossa 2030 eli kansallisessa digikompassissa digitaalinen sivistys on nähty yksilön ja yhteiskunnan henkisenä pääomana. Digitaalinen sivistys edellyttää tietoja ja osaamista, osallistumismahdollisuuksia sekä valmiuksia toimia aktiivisesti. Se on myös kykyä ilmaista itseään luovilla tavoilla ja turvallisesti digimaailmassa.

Digitaalinen sivistys vastaa siihen, mitä pitää tietää, millä tavalla toimia ja miten osallistua, jotta ihmisten keskinäinen kunnioitus kasvaa ja luottamus digitalisoituvaan yhteiskuntaan vahvistuu. Digitaalinen sivistys tekee todeksi Suomen digitaalisen vision 2030: rakennamme houkuttelevaa, kilpailukykyistä, kestävää ja hyvinvoivaa digitaalisesti kyvykästä Suomea. Digikompassissa digitaalinen sivistys kuuluu osaamisen osa-alueeseen, jonka muita teemoja ovat digitaaliset perustaidot ja digitaalinen osaaminen.

Digitaalisen sivistys auttaa arvioimaan median sisältöjä, ymmärtämään algoritmeja, tunnistamaan disinformaation ja toimimaan turvallisesti ja vastuullisesti verkossa. Kyse on niistä tiedollisista, eettisistä ja yhteiskunnallisista valmiuksista, joita digitalisoituva yhteiskunnassa tarvitaan. Digitaalista sivistystä pitää tietoisesti rakentaa ja ylläpitää yhteiskunnassa. Samalla se toimii yhteiskuntaa uudistavana voimana.

Digitaalinen sivistys on suomalaisia yhdistävä voimavara, jonka määrittelyyn meidän kaikkien toivotaan osallistuvan. Suomen kansallinen digitaalinen kompassi on parhaillaan kommentoitavana. Toivommekin, että mahdollisimman moni liittyy mukaan vuoropuheluun digikompassista ja digitaalisesta sivistyksestä!

Lausuntopalvelu: Luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi

Jonna Korhonen, johtaja
Tapani Sainio, kulttuuriasiainneuvos