Hyppää sisältöön

Esitys kansainvälisen suojelun tiukennuksista lähti lausuntokierrokselle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.2.2024 14.17
Tiedote

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen lakimuutoksesta, jolla lyhennettäisiin hallitusohjelman mukaisesti kansainvälisen suojelun lupien pituus määritelmädirektiivin sallimaan minimiin. Lausuntokierros päättyy 12.3.2024.

Sisäministeriön esitys toimeenpanee osaltaan hallitusohjelman kirjauksia kansainvälisen suojelun tiukentamisesta ja määritelmädirektiivin mahdollistamalla tavalla. Direktiivissä säädetään perusteista, joilla kansainvälistä suojelua myönnetään.

Esityksen mukaan ensimmäinen pakolaisuuden perusteella myönnettävä oleskelulupa olisi jatkossa voimassa kolme vuotta nykyisen neljän vuoden sijaan. Jatkolupa lyhennettäisiin aiemmasta neljästä vuodesta kolmeen vuoteen. Toissijaisen suojelun perusteella oleskelulupa myönnettäisiin vuodeksi aiemman neljän vuoden sijaan. Jatkolupa toissijaisen suojelun perusteella myönnettäisiin kahdeksi vuodeksi aiemman neljän vuoden sijaan. 

Muutoksilla mahdollistetaan se, että arvio kansainvälisen suojelun jatkamisen tarpeesta tehtäisiin hallitusohjelman kirjauksen mukaan aiempaa useammin. Myös jatkoluvan myöntämisen edellytyksiä tiukennettaisiin ja selkeytettäisiin.

Aseman lakkauttaminen ja peruuttaminen uudistuvat

Lisäksi sisäministeriön esityksessä muutettaisiin määritelmädirektiivin mahdollistamalla tavalla kansainvälisen suojelun aseman lakkauttamista ja peruuttamista koskevaa sääntelyä. Jatkossa myönnetty kansainvälinen suojeluasema olisi mahdollista lakkauttaa myös aseman saamisen jälkeen poissuljentalausekkeiden perusteella. Esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilön epäillään syyllistyneen kansainvälisen suojeluaseman saamisen jälkeen sotarikokseen tai Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaiseen tekoon, jo myönnetty suojeluasema voitaisiin jatkossa lakkauttaa.  

Pakolaisasema voitaisiin lakkauttaa myös, jos ulkomaalaisen voidaan katsoa olevan vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle tai hän on syyllistynyt erityisen törkeään rikokseen ja on siten vaaraksi yhteiskunnalle. Näistä syistä pakolaisasema voitaisiin myös jättää myöntämättä. 

Oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella jätettäisiin jatkossa myöntämättä, jos ulkomaalaisen epäillään olevan vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle. Oleskelulupa voitaisiin jättää myöntämättä myös, jos ulkomaalainen olisi lähtenyt alkuperämaastaan vain rikosseuraamuksia vältelläkseen.

Palautuskieltoa ei loukata. Esityksessä ehdotetaan uutta perustetta tilapäisen oleskeluluvan myöntämiselle tilanteissa, joissa kansainvälinen suojeluasema lakkautetaan, peruutetaan tai pakolaisasemaa jätetään antamatta, mutta ulkomaalaista ei voida poistaa maasta, koska häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Tilapäinen oleskelulupa turvaa ne vähimmäisoikeudet, jotka henkilölle tulee määritelmädirektiivin mukaisesti myöntää, kun hän oleskelee Suomessa.

Lisätietoa: 

Milla Väisänen, erityisasiantuntija, [email protected], 0295 488 698