Hyppää sisältöön

Esitys rajamenettelyn käyttöönotosta eduskuntaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 13.49
Tiedote

Hallituksen esitys rajamenettelyn käyttöönotosta annettiin eduskunnalle 18.4. Ulkomaalaislakiin tehdään EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukaiset muutokset, joilla rajamenettely otetaan käyttöön Suomessa. Rajamenettelyn tavoitteena on tehostaa perusteettomien hakemusten tutkintaa ja kielteisen päätöksen saavien hakijoiden palauttamista. Lisäksi estetään turvapaikanhakijoiden edelleen liikkumista muihin EU-maihin. 

Rajamenettelyä voidaan soveltaa EU:n ulkorajalla tai sen läheisyydessä jätettyihin turvapaikkahakemuksiin, joiden arvioidaan todennäköisesti olevan perusteettomia. Suomessa ulkorajoja ovat itärajan lisäksi esimerkiksi kansainväliset lentokentät.

Tavanomaisessa turvapaikkakäsittelyssä hakijoilla on mahdollisuus liikkua vapaasti Suomen sisällä. Rajamenettelyssä hakijoiden on oleskeltava rajalla tai sen lähellä hakemuskäsittelyn ajan. Käytännössä hakijan täytyy pysyä hänelle osoitetun vastaanottokeskuksen alueella.

Rajamenettelyä voidaan käyttää kaikissa muuttoliiketilanteissa

Hallituksen esityksen mukaan rajamenettelyä voidaan käyttää kaikissa muuttoliiketilanteissa, ei pelkästään laajamittaisen tai välineellistetyn maahantulon tilanteissa. Riippuen tilanteesta rajamenettely voi toimia yhtenä hallinnan työkaluna perusteettomien hakemusten käsittelyssä myös välineellistetyn maahantulon tilanteissa silloin, kun hakijat ovat Suomen puolella ja hakevat kansainvälistä suojelua. Vaikka rajamenettely antaa lisätyökaluja tilanteen hallintaan, sillä ei ratkaista välineellistetyn maahantulon tilannetta Suomen itärajalla.

Nopeutetulla menettelyllä voidaan nopeuttaa kielteisen päätöksen saaneiden palautuksia

Lisäksi ulkomaalaislain nopeutettua turvapaikkamenettelyä koskeva sääntely on tarkoitus uudistaa. Ulkomaalaislakiin sisällytetään ne menettelydirektiivin nopeutetun menettelyn perusteet, joita siihen ei ole vielä sisällytetty.

Nopeutettu menettely tarkoittaa sitä, että kielteisen päätöksen saanut hakija voidaan palauttaa nopeammin kuin normaalissa turvapaikkamenettelyssä. Tarkoitus on nopeuttaa esimerkiksi sellaisten henkilöiden palautuksia, jotka katsotaan uhaksi kansalliselle turvallisuudelle sekä uusintahakemuksen tehneiden hakijoiden maasta poistamista.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

Lisätietoja:
Eeva-Maija Leivo, erityisasiantuntija, p. 0295 488 316, [email protected] 
Sanna Montin, johtava asiantuntija, p. 0295 488 314, [email protected] 

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio