Hoppa till innehåll

Regeringens proposition som gäller införande av ett gränsförfarande har lämnats till riksdagen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 13.49
Pressmeddelande

Regeringens proposition som gäller införande av ett gränsförfarande lämnades till riksdagen den 18 april. I utlänningslagen görs ändringar enligt EU:s direktiv om asylförfaranden genom vilka ett gränsförfarande införs i Finland. Syftet med gränsförfarandet är att effektivisera prövningen av ansökningar som saknar grund och återsändandet av sökande som får avslag på sin ansökan. Dessutom förhindras sekundära förflyttningar av asylsökande till andra EU-länder. 

Gränsförfarandet kan tillämpas på asylansökningar som lämnas in vid eller i närheten av EU:s yttre gräns och som bedöms vara sannolikt ogrundade. Utöver östgränsen är till exempel internationella flygplatser yttre gränser i Finland.

Vid normal behandling av asylärenden har de sökande möjlighet att fritt röra sig i Finland. I gränsförfarandet ska de vistas vid eller nära gränsen under behandlingen av ansökan. I praktiken måste sökanden stanna på området för den förläggning som anvisats sökanden.

Gränsförfarandet kan tillämpas i alla migrationssituationer

Enligt regeringspropositionen kan gränsförfarandet tillämpas i alla migrationssituationer, inte enbart vid omfattande flyktinginvandring eller instrumentaliserad inresa. Beroende på situationen kan gränsförfarandet vara ett verktyg för behandling av ogrundade ansökningar också i situationer med instrumentaliserad inresa när de sökande befinner sig på Finlands sida och söker internationellt skydd. Även om gränsförfarandet ger ytterligare verktyg för att hantera situationen, löser det inte situationen med instrumentaliserad inresa vid Finlands östgräns.

Genom ett påskyndat förfarande kan de som fått avslag återsändas snabbare

Avsikten är dessutom att revidera utlänningslagens bestämmelser om påskyndat asylförfarande.  I utlänningslagen tas in de grunder för påskyndat förfarande enligt förfarandedirektivet som ännu inte har tagits in i lagen.

Ett påskyndat förfarande innebär att en sökande som fått avslag på sin ansökan kan återsändas snabbare än vid det normala asylförfarandet. Avsikten är att påskynda återsändandet av till exempel sådana personer som anses utgöra ett hot mot den nationella säkerheten. Dessutom är avsikten att påskynda avlägsnandet ur landet av sökande som lämnat in en ny ansökan.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information:
Eeva-Maija Leivo, specialsakkunnig, tfn 0295 488 316, fö[email protected]
Sanna Montin, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 314, fö[email protected] 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram