Hyppää sisältöön

Lisätalousarvio: välineellistetyn maahantulon hallintaan, rajaturvallisuuteen sekä maahanmuuton lakiuudistuksiin esitetään lisärahaa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.5.2024 13.54
Tiedote

Sisäasiainhallintoa koskeva hallituksen esitys vuoden 2024 toiseen lisätalousarvioon on kokonaisuutena valtion menoja vähentävä eli -64 miljoonaa euroa. Lisäyksiä esitetään 31 milj. euroa ja vähennyksiä 95 milj. euroa. Valtioneuvosto antoi esityksen eduskunnalle 23. toukokuuta.

Hallitus esittää lisäyksiä, joilla katetaan laittoman välineellistetyn maahantulon hallinnasta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset poliisille ja Rajavartiolaitokselle. Poliisille ja Rajavartiolaitokselle esitetään noin 3,8 milj. euron lisäystä kustannusten kattamiseen. Lisäyksillä varmistetaan, ettei tilanne itärajalla ja sen edellyttämät toimet vaaranna viranomaisten perustoiminnan ylläpitoa.

Rajavartiolaitoksen suorituskyvyn kannalta merkittävän radioteknisen valvontajärjestelmän (RTV) rakentamiseen ja käyttöönottoon esitetään 11 milj. euron lisäystä. Radioteknisellä valvontajärjestelmällä on huomattava merkitys rajaturvallisuudelle ja Rajavartiolaitoksen suorituskykyjen kehittämiselle. 

Rajavartiolaitokselle esitetään lisäksi Turun lentokenttään tukeutumisesta vuonna 2024 aiheutuvat lisäkustannukset. 

Maahanmuuttoon lisäyksiä lakien toimeenpanoon ja vähennyksiä vastaanottomenoihin

Lisätalousarviossa esitetään maahanmuuttoon yhteensä 95 milj. euron vähennyksiä vastaanoton momenteille ja 1,5 milj. euron lisäyksiä lainsäädännön toimeenpanoon. 

Rajamenettelyn käyttöönottoon esitetään Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenoihin 0,655 milj. euron lisäystä Joutsenon vastaanottokeskuksen alueen aitaamiseen, muihin muutostöihin ja kulunvalvonnan lisäämiseen.

Hallituksen esitys kansalaisuuslain muuttamiseksi korostaa onnistunutta kotoutumista kansalaisuuden saamisen edellytyksenä ja mahdollistaa turvallisuuden paremman huomioimisen. Maahanmuuttovirastolle esitetään 0,890 milj. euron lisäystä tietojärjestelmiin tehtävien muutosten toteuttamiseen.

Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys vastaanottorahan ja käyttörahan määrän pienentämisestä kansainvälistä suojelua hakevalle, tilapäistä suojelua saavalle ja ihmiskaupan uhrille, jolla ei ole kotikuntaa. Tämä tarkoittaa 14 prosentin vähennystä asiakasryhmien vastaanottorahan määrään. Hallituksen esityksen mukaisesti määrärahaa esitetään vähennettäväksi 6,9 milj. euroa tälle vuodelle. Vuodelle 2024 kohdennettavan säästön lisäämiseksi, esitetään 5,2 milj. euroa vähennettäväksi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta.

Vastaanottojärjestelmästä on poistunut tänä vuonna asiakkaita ennakoitua nopeammin. Määrärahatasoa esitetään tällä perusteella laskettavaksi vuoden 2024 osalta yhteensä 83 milj. euroa. 

Lisätietoja:

talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513, [email protected]
erityisavustaja Piia Manninen, p. 0295 488 295, [email protected]