Hoppa till innehåll

Tilläggsbudget: Tilläggsanslag föreslås för hantering av instrumentaliserad inresa, för gränssäkerhet och för lagreformer som gäller migration

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2024 13.54
Pressmeddelande

Regeringens förslag angående inrikesförvaltningen i den andra tilläggsbudgeten för 2024 minskar som helhet statens utgifter med 64 miljoner euro. Det föreslås tillägg på 31 miljoner euro och avdrag på 95 miljoner euro. Statsrådet överlämnade propositionen till riksdagen den 23 maj.

Regeringen föreslår tillägg för att täcka polisens och Gränsbevakningsväsendets extra kostnader för hanteringen av instrumentaliserad olaglig inresa. Polisen och Gränsbevakningsväsendet föreslås få ett tillägg på cirka 3,8 miljoner euro för att täcka kostnaderna. Genom tilläggen säkerställs det att läget vid östgränsen och de åtgärder som det förutsätter inte äventyrar upprätthållandet av myndigheternas grundläggande verksamhet.

För byggande och ibruktagande av ett radiotekniskt övervakningssystem som är viktigt med tanke på Gränsbevakningsväsendets prestationsförmåga föreslås ett tillägg på 11 miljoner euro. Det radiotekniska övervakningssystemet har en avsevärd betydelse för gränssäkerheten och utvecklingen av Gränsbevakningsväsendets prestationsförmåga. 

Vidare föreslås Gränsbevakningsväsendet få de extra kostnader som föranleds av stöd vid Åbo flygplats 2024. 

För migration föreslås tillägg i syfte att verkställa lagarna samt avdrag i fråga om utgifterna för mottagande

För migration föreslås i tilläggsbudgeten avdrag på sammanlagt 95 miljoner euro under momenten för mottagande och tillägg på 1,5 miljoner euro för verkställigheten av lagstiftningen. 

För införandet av gränsförfarandet föreslås ett tillägg på 0,655 miljoner euro för Migrationsverkets och de statliga förläggningarnas omkostnader i syfte att bygga ett stängsel runt området för förläggningen i Joutseno samt för andra ändringsarbeten och ökad passagekontroll.

Regeringens proposition med förslag till ändring av medborgarskapslagen betonar lyckad integration som en förutsättning för att få medborgarskap och gör det möjligt att bättre beakta säkerheten. Migrationsverket föreslås få ett tillägg på 0,890 miljoner euro för genomförande av ändringar av informationssystem.

Riksdagen behandlar för närvarande regeringens proposition som gäller sänkning av mottagningspenningen och brukspenningen för personer som söker internationellt skydd, som får tillfälligt skydd eller som är offer för människohandel och som saknar hemkommun. Detta innebär en minskning på 14 procent av beloppet av mottagningspenningen för kundgrupper. I enlighet med regeringens proposition föreslås det att anslaget minskas med 6,9 miljoner euro i år. För att öka besparingen 2024 föreslås det att 5,2 miljoner euro dras av från mottagandet av flyktingar och asylsökande.

I år har kunderna lämnat mottagningssystemet snabbare än väntat. På denna grund föreslås det att anslagsnivån för 2024 sänks med sammanlagt 83 miljoner euro.

Ytterligare information:

Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, [email protected]
Piia Manninen, specialmedarbetare, tfn 0295 488 295, [email protected]