Hyppää sisältöön

Uusi säädöshanke maahantulon välineellistämisen torjumiseksi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 19.2.2024 17.11
Tiedote

Sisäministeriö asettaa lainsäädäntöhankkeen maahantulon välineellistämisen torjumiseksi ja rajaturvallisuuden vahvistamiseksi. Hankkeen toimikausi on 19.2.- 31.3.2024. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle maaliskuussa 2024.

Hankkeessa valmistellaan lakimuutokset, joiden avulla voidaan tehokkaasti torjua maahantulon välineellistämisen muodossa Suomeen kohdistettavaa painostamista ja vahvistaa rajaturvallisuutta. Lakimuutoksilla suojellaan kansallista turvallisuutta siihen kohdistuvilta uhkilta.

Suomen on varauduttava siihen, että Venäjän painostaminen jatkuu pitkäaikaisesti ja että välineellistetty maahantulo saa aiempaa laajempia ja vakavampia muotoja.

Säädöshankkeessa on kyse viimesijaisesta varautumisesta vakavimpiin tilanteisiin, muutoin toimitaan muun voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Näin huomioidaan viranomaisten riittävät toimintamahdollisuudet myös maahantulon välineellistämisen vakavimmissa tilanteissa.
Valmistelussa selvitetään mahdollisuus säätää asiasta tarvittaessa perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Valmistelutyöryhmän puheenjohtaja on hallitusneuvos Sanna Palo sisäministeriön rajavartio-osastolta.

Turvallisuusympäristön jännitteet Euroopassa ja Suomen lähialueilla heijastuvat Suomen itärajan turvallisuuteen. Suomi on ollut syksystä 2023 alkaen välineellistetyn maahantulon kohteena. Tämä on yksi Venäjän keinoista pyrkiä vaikuttamaan Suomen kansalliseen turvallisuuteen ja sisäiseen järjestykseen.

Suomeen kohdistettavaan vaikuttamiseen on toistaiseksi vastattu rajavartiolain 16 §:n mukaisilla toimilla. Valtioneuvosto päätti 8.2. jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen suljettuna pitämistä ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä pois itärajalta 14.4.2024 saakka.

Lisätietoja:
työryhmän pj., hallitusneuvos Sanna Palo, rajavartio-osasto, sisäministeriö, puh. 0295 421601