Hoppa till innehåll

Nytt lagstiftningsprojekt för att bekämpa instrumentalisering av migranter

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.2.2024 17.11
Pressmeddelande

Inrikesministeriet tillsätter ett lagstiftningsprojekt för att bekämpa instrumentalisering av migranter och stärka gränssäkerheten. Projektets mandattid är den 19 februari–31 mars 2024. Målet är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen i mars 2024.

Projektet ska bereda lagändringar med hjälp av vilka påtryckningar mot Finland i form av instrumentalisering av migranter effektivt kan bekämpas och gränssäkerheten stärkas. Lagändringarna ska skydda den nationella säkerheten mot hot som riktas mot den.

Finland måste förbereda sig på att Ryssland fortsätter sina påtryckningar en längre tid och att instrumentaliseringen av migranter får mer omfattande och allvarligare former än tidigare.

I lagstiftningsprojektet är det fråga om ett sista sätt att förbereda sig på de allvarligaste situationerna, annars vidtas åtgärder inom ramen för övrig gällande lagstiftning. På så sätt beaktas myndigheternas tillräckliga möjligheter att agera också i de allvarligaste situationerna med instrumentalisering av migranter.

Vid beredningen utreds möjligheten att vid behov föreskriva om saken i grundlagsordning.
Ordförande för beredningsgruppen är regeringsrådet Sanna Palo från inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning.

Spänningarna i den säkerhetspolitiska miljön i Europa och i Finlands närområden återspeglas i säkerheten vid Finlands östgräns. Finland har sedan hösten 2023 varit utsatt för instrumentalisering av migranter. Detta är ett sätt för Ryssland att försöka påverka Finlands nationella säkerhet och inre ordning.

Den påverkan som riktas mot Finland har hittills bemötts genom åtgärder enligt 16 § i gränsbevakningslagen. Den 8 februari beslutade statsrådet att fram till den 14 april 2024 fortsätta stängningen av gränsövergångsställena vid östgränsen och koncentreringen av ansökan om internationellt skydd så att ansökningar inte tas emot vid östgränsen.

Ytterligare information:
Sanna Palo, regeringsråd, arbetsgruppens ordförande, gränsbevakningsavdelningen, inrikesministeriet, tfn 0295 421 601