Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen EU:n yritysvastuulainsäädännöstä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2022 16.06
Tiedote
EU-lippuja
Kuva: Euroopan komisssio

Yritysvastuulainsäädännön valmistelu etenee EU:ssa. Komissio julkaisi tänään ehdotuksensa EU:n yritysvastuulainsäädännöstä. Seuraavaksi komission ehdotusta käsittelevät EU:n jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) järjestää ehdotuksesta sidosryhmätilaisuuden 9.3.2022. Sidosryhmien näkemyksiä huomioidaan Suomen kantojen valmistelussa.

Euroopan komissio julkaisi 23.2.2022 lainsäädäntöehdotuksen yritysten kestävyydestä ja asianmukaisesta huolellisuudesta eli EU:n yritysvastuulainsäädännöstä. EU-tason yritysvastuusääntelyn tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista ja siirtymää kohti hiilineutraalia taloutta. Lisäksi tavoitteena on luoda yhtenäinen toimintaympäristö ja yhdenmukaiset vaatimukset unionissa toimiville yrityksille.

”Suomi toivottaa komission ehdotuksen tervetulleeksi ja osallistuu aktiivisesti neuvotteluihin säädöksen sisällöstä. Yritysvastuun sääntely on tärkeää ja hallitus haluaa edistää sitä aktiivisesti niin EU-tasolla kuin kansallisestikin. Alamme nyt valmistella Suomen kantoja komission ehdotukseen”, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Kyseessä on ensimmäinen ehdotus EU-tason yleiseksi yritysvastuulainsäädännöksi. Komission mukaan yritysten vapaaehtoisilla yritysvastuutoimilla ei ole saavutettu tarpeeksi myönteistä kehitystä laajassa mittakaavassa. 

Komissio ehdottaa, että yrityksille säädettäisiin asianmukaisen huolellisuuden velvoite. Asianmukaisella huolellisuudella tarkoitetaan, että yrityksellä tulee olla selkeät prosessit oman, tytäryhtiöiden ja vakiintuneiden liikekumppaneiden toiminnasta aiheutuvien haitallisten ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten tunnistamiseen, ehkäisemiseen, lieventämiseen ja korjaamiseen sekä toteutettujen toimenpiteiden seurantaan.

Haitalliset vaikutukset voivat olla esimerkiksi rajoituksia työntekijöiden järjestäytymisvapauteen tai ympäristöön pääseviä myrkyllisiä aineita. Direktiivissä säädettäisiin myös siitä, millaisia seuraamuksia yritysvastuulainsäädännön rikkomisesta aiheutuu yrityksille. 

TEM järjestää sidosryhmätilaisuuden EU:n yritysvastuulainsäädännöstä

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa ehdotuksen valmistelusta Suomessa. Suomen kanta komission esitykseen muodostetaan normaalia EU-valmistelumenettelyä noudattaen. Valmistelussa halutaan kuulla laajasti eri sidosryhmien näkemyksiä. Suomen kannasta päättää valtioneuvosto yhdessä eduskunnan kanssa.

Kuullakseen laajasti sidosryhmien näkemyksiä komission ehdotuksesta, TEM järjestää virtuaalisen sidosryhmäkuulemisen keskiviikkona 9.3. klo 9.30−11.30. Ilmoittaudu mukaan kuulemiseen Webropol-linkin kautta 7.3. mennessä.

EU:ssa komission ehdotuksen käsittely jatkuu samanaikaisesti Euroopan parlamentissa ja jäsenmaiden välillä EU:n kilpailukykyneuvostossa. 

Tarvetta kansalliselle yritysvastuulainsäädännölle arvioidaan

Samaan aikaan EU-tason yritysvastuulainsäädännön valmistelun kanssa Suomessa on tehty ennakkovalmisteluja mahdollisen kansallisen yritysvastuulainsäädännön valmisteluun hallitusohjelman pohjalta. Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu asianmukaisen huolellisuuden velvoitetta koskevaa arviomuistiota, jossa arvioidaan kansalliseen yritysvastuusääntelyyn liittyviä näkökulmia. TEM julkaisee arviomuistion maaliskuussa. 

Kansallinen valmistelu ja EU-tason yritysvastuulainsäädäntöön vaikuttaminen tukevat toisiaan sisällöllisesti. 

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, TEM, 0295 047 372
hallitusneuvos Liisa Huhtala, TEM, 0295 047 062
hallitussihteeri Sami Teräväinen, TEM, 0295 060 088

 
Sivun alkuun