Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Kivihiilen energiakäytön vuonna 2029 kieltävä laki voimaan huhtikuun alussa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.3.2019 13.29
Tiedote

Kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kielletään 1.5.2029 alkaen. Valtioneuvosto esittää, että laki vahvistetaan presidentin esittelyssä perjantaina, ja se tulisi voimaan huhtikuun alussa. Myös lait, joilla edistetään biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä sekä biopolttoöljyn käyttöä lämmityksessä ja työkoneissa vahvistetaan 29.3.2019.

– Nyt vahvistettavat lait tähtäävät kaikki samaan maaliin – entistä määrätietoisempaan ja nopeampaan toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kivihiilen osalta olemme sen käytöstä luopuvien maiden etujoukossa. On tärkeää, että saimme nyt lyötyä perälaudan kivihiilen poltolle, korostaa ministeri Kimmo Tiilikainen.

Kivihiilen kiellosta vallitsi myös eduskunnassa varsin suuri yksimielisyys, sillä ehdotettu laki hyväksyttiin siellä maaliskuun alussa äänin 170–14.

Kivihiilikielto liittyy myös vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoon. Pitkäjänteisen energiapolitiikan tavoitteena on, että Suomi luopuu asteittain fossiilisten polttoaineiden käytöstä energian tuotannossa ja siirtyy kohti päästötöntä energiajärjestelmää. Ensimmäisenä fossiilisista lopetetaan hiilen käyttö energian tuotannossa.

Kielto edistää Suomen energiajärjestelmän vähähiilisyyttä ja uusiutuvien energialähteiden

käyttöönottoa sekä terveellistä elinympäristöä. Sen myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät noin miljoonalla tonnilla vuodessa, samoin vähenevät rikkidioksidi-, raskasmetalli- ja muut päästöt.

Suhteellisen pitkä siirtymäaika varmistaa erilaisten yksityisten ja yleisten etujen yhteensovittamisen. Kivihiilen energiakäyttö on koko ajan vähenemässä, ja kiellon kohteena oleva käyttö on vuonna 2029 enää noin 3,4 – 4,3 TWh.

Lakimuutoksilla liikenteeseen lisää biopolttoaineita, lämmitykseen ja työkoneisiin biopolttoöljyä

Perjantaina presidentin esittelyssä on vahvistettavana myös jakeluvelvoitteita koskevat lakiehdotukset. Biopolttoaineita koskeva jakeluvelvoite kiristyy tasaisesti 2020-luvulla. Myös nämä lait tulivat voimaan 1.4.2019.

Liikenteessä käytettävien biopolttoaineiden jakeluvelvoite kasvaa vuodesta 2021 lähtien 18 prosentista 30 prosenttiin vuonna 2029. Kehittyneiden biopolttoaineiden lisävelvoitetta tiukennetaan myös vuodesta 2021 alkaen niin, että se on 10 prosenttiyksikköä vuonna 2030.

Nyt asetettu jakeluvelvoite, yhdessä muiden energia- ja ilmastostrategiassa asetettujen tavoitteiden (250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa sekä energiatehokkuuden lisääminen) kanssa, mahdollistaa liikenteen 50 prosentin päästövähenemän saavuttamisen vuonna 2030.

Kevyen polttoöljyn jakelijoille säädetään uusi velvoite, jonka mukaan lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä osa on korvattava vuodesta 2021 alkaen biopolttoöljyllä. Velvoite kasvaa asteittain alun 3 prosentista niin, että vuonna 2028 jakeluvelvoite on 10 prosenttia.

Biopolttoaineita ja biopolttoöljyä koskevat velvoitteet liittyvät vuoteen 2030 tähtäävien kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman toimeenpanoon. Päästövähenemien lisäksi velvoitteiden avulla lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja vähennetään tuontiöljyn käyttöä.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 506 2078

 
Sivun alkuun