Hyppää sisältöön

Liikennepolttoaineen alempi jakeluvelvoite jatkuu vuonna 2023

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 19.06
Tiedote
Ihminen tankkaamassa autoa

Polttoaineiden hinnat ovat nousseet nopeasti muun muassa Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Hillitäkseen hintojen nopeaa nousua hallitus päätti jo aiemmin vuoden 2022 polttoaineiden jakeluvelvoitteen laskemisesta. Nyt hallitus esittää vastaavaa 7,5 prosenttiyksikön laskua vuodelle 2023.

Valtioneuvosto esittää, että liikennepolttoaineen jakeluvelvoitetta lasketaan 7,5 prosenttiyksilöllä vuonna 2023. Ensi vuonna liikennepolttoaineen jakeluvelvoite olisi hallituksen esityksen mukaan 13,5 prosenttia. 

Nyt esitetyllä jakeluvelvoitteen laskulla pyritään alentamaan väliaikaisesti liikenteen polttoaineiden hintoja. Vuoden 2022 jakeluvelvoitetta laskettiin 7,5 prosenttiyksikköä heinäkuussa. Verrattuna kesäkuun hintoihin dieselin pumppuhinta laski 17 senttiä litralta ja 95 E10 bensiinin hinta 24 senttiä litralta. Jakeluvelvoitteen laskemisen lisäksi hintojen laskua vauhditti raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan suuret muutokset.

Jakeluvelvoite tarkoittaa, että liikennepolttoaineen jakelijoiden vuosittain kulutukseen toimittamasta liikennepolttoaineesta tietyn osuuden tulee olla uusiutuvia polttoaineita. Jakeluvelvoitteella edistetään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä. Jakeluvelvoitteeseen sisällytettiin biokaasu 1.1.2022 alkaen sekä niin kutsutut sähköpolttoaineet, eli uusiutuvalla energialla tuotetut synteettiset polttoaineet 1.1.2023 alkaen. Jakeluvelvoitteen tavoitteena on liikenteen päästöjen vähentäminen.

Liikenteen päästöt kasvavat vain hetkellisesti

Vuosien 2022 ja 2023 jakeluvelvoitteen lasku aiheuttaa hetkellisesti suurempia liikenteen päästöjä, sillä uusiutuvien polttoaineiden määrä jakelussa vähenee. Jotta päästöt saadaan kompensoitua, esitetään vuosien 2023 jälkeen jakeluvelvoitetasoja nostettavaksi. Nosto edistää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä. 

Jakeluvelvoitetasoa esitetään nostettavaksi 34 prosenttiin aiemmasta 30:sta vuoteen 2030 mennessä. Jakeluvelvoitetason nostaminen linkittyy useisiin hallituksen strategioihin ja tavoitteisiin, muun muassa fossiilittoman liikenteen tiekarttaan, keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan sekä kansalliseen ilmasto- ja energiastrategiaan.

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM,  p. 029 504 7067 
erityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, p. 029 504 7059