Hyppää sisältöön

Ravintolat kiinni asiakkailta 18.4. asti lähes koko maassa vakavan tautitilanteen vuoksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.3.2021 18.28
Tiedote

Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuna asiakkailta 18.4.2021 saakka niillä alueilla, joilla se on välttämätöntä epidemian kiihtymisen katkaisemiseksi.

Ravintoloiden sulkeminen on jatkoa 9.3. alkaneelle sululle ja jatkuu siten katkotta maakunnissa, joissa se on tautitilanteen kannalta välttämätöntä. Aiemmasta sulusta poiketen ravintolat saavat olla auki 29.3. alkaen Ahvenanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Lapissa Kittilän kuntaa lukuun ottamatta. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa ravintolat sen sijaan on suljettava asiakkailta maanantaista 29.3. lähtien. 

Asiakkaat voivat kuitenkin tilata ja noutaa ruokaa. Ravintolat ja kahvilat voivat sulun aikana myydä noutoannoksia suoraan asiakkaalle tai toimittaa niitä joko itse tai muiden palveluntarjoajien välityksellä asiakkaalle.

Ravintoloiden sulkeminen on välttämätöntä tautitilanteen vuoksi

Ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta seuraavissa maakunnissa ja kunnassa: 

1) Uusimaa; 
2) Varsinais-Suomi;
3) Satakunta; 
4) Kanta-Häme; 
5) Pirkanmaa; 
6) Päijät-Häme; 
7) Kymenlaakso; 
8) Etelä-Karjala; 
9) Etelä-Savo; 
10) Pohjois-Savo;
11) Pohjois-Karjala; 
12) Keski-Suomi;
13) Pohjanmaa; 
14) Pohjois-Pohjanmaa;
15) Kittilä.

Sulun piiriin eivät kuulu Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu. Lisäksi Lapin maakunnassa ravintolat voivat olla auki Kittilän kuntaa lukuun ottamatta.

Lapin maakunnan kohdalla sulkemista tarkasteltiin hienosyisemmin

Lapin maakunta lukuun ottamatta ravintolasulku on määritelty koko maakuntaa koskien. Eduskunta edellytti vastauksessaan hallituksen esitykseen, että maakuntaa, jossa on suuret etäisyydet, ja joka on asukastiheydeltään harva on tarkasteltava maakuntaa hienojakoisemmin. Eduskunnan näkemyksen sekä terveysviranomaisten lausunnon pohjalta ravintolat määrätään suljettavaksi Kittilässä,  mutta muissa Lapin kunnissa ravintola voivat avautua 29.3. alkaen. 

Sulkemisen perusteita tarkastellaan viikoittain

Valtioneuvosto muuttaa asetusta, jos sulku jollain alueella ei enää ole välttämätön tai jos tautitilanne muuttuu jossain maakunnassa vakavammaksi. 

Niillä alueilla, joilla ravintoloita ei suljeta, ravitsemisliikkeiden tulee noudattaa tartuntatautilain ja sen nojalla annettuja säännöksiä. Tällöin ravintoloiden tulee sulkeutua klo 23 ja lopettaa anniskelu klo 22. 

Sulku koskee kaikkia ravitsemisalan yrityksiä, poikkeuksena henkilöstöravintolat

Suljettavia ravitsemisyrityksiä ovat muun muassa kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot, jotka ovat avoinna yleisölle. Sulku koskee myös terasseja. Noutoannosten mukaan myyminen on kuitenkin sallittua myös sulun aikana.

Poikkeuksena ovat vain ne ravintolat, jotka eivät ole avoinna yleisölle. Sulku ei siis koske esimerkiksi vanhainkotien ruokaloita tai henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki muille asiakkaille. Ravitsemisliikkeiden, jotka tuottavat henkilöstölle tai opiskelijoille ruokapalveluita, liiketoimintamallit ja toimintaperiaatteet voivat vaihdella merkittävästi. Jos ravintola on avoinna yleisölle, se kuuluu sulun piiriin.

Korvausmalli ravintoloille on valmistelussa

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut tukimallia kohtuullisesta korvauksesta yrityksille, joihin voimassa olevat sulkutoimenpiteet kohdistuvat. Tukimallia koskeva esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä, ja se toteutetaan osana kustannustukea. Jatko ravintoloiden sulkuun otetaan huomioon tukimallin jatkovalmistelussa. Yritykset hakisivat sulkemiskorvausta Valtiokonttorista. Haku yrityksille voitaisiin avata toukokuun alussa 

Tietoa lain ja asetuksen käsittelystä

Eduskunta hyväksyi ja tasavallan presidentti vahvisti 28.3.2021 lain, jolla ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet suljetaan asiakkailta väliaikaisesti. Laki ja asetus tulevat voimaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 29.3.2021 kello 00.00. 

Valtioneuvosto antoi samana päivänä asetuksen, jossa määritellään maakunnat, joissa sulku on voimassa. Pääperiaatteena on, että ravitsemisliikkeet pidetään suljettuina asiakkailta leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa. Välttämättömyyden arvioinnissa ja päätöksenteon pohjana käytetään THL:n asiantuntija-arviota.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Liisa Huhtala, TEM, p. 029 504 7062 (ravintoloiden sulku)
teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, p. 0295 063 732 (kysymykset kustannustuesta)