Hoppa till innehåll

På grund av det allvarliga epidemiläget ska restauranger hållas stängda för kunderna i nästan hela landet fram till den 18 april

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2021 18.28 | Publicerad på svenska 29.3.2021 kl. 10.34
Pressmeddelande

Restauranger och andra förplägnadsrörelser ska hållas stängda för kunderna fram till den 18 april 2021 i de områden där det är nödvändigt för att kunna stoppa spridning av epidemin.

Nedstängningen som började den 9 mars fortsätter således utan avbrott i de landskap där det är nödvändigt med tanke på sjukdomsläget. Till skillnad från den tidigare nedstängningen får restaurangerna från och med den 29 mars ha öppet på Åland och i Södra Österbotten samt i Lappland, men inte i Kittilä kommun. I Norra Savolax och Norra Karelen ska restaurangerna däremot stängas för kunderna från och med måndagen den 29 mars. 

Kunderna kan dock beställa och hämta mat. Restauranger och kaféer kan under nedstängningen sälja matportioner som kunderna hämtar eller som de levererar till kunderna antingen själva eller via andra tjänsteleverantörer.

Nedstängning är nödvändig på grund av sjukdomsläget 

Förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunder i följande landskap och kommun: 

1) Nyland 
2) Egentliga Finland
3) Satakunta 
4) Egentliga Tavastland 
5) Birkaland
6) Päijänne-Tavastland 
7) Kymmenedalen 
8) Södra Karelen 
9) Södra Savolax
10) Norra Savolax
11) Norra Karelen
12) Mellersta Finland
13) Österbotten
14) Norra Österbotten
15) Kittilä

Nedstängningen gäller inte Åland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten eller Kajanaland. Restaurangerna i landskapet Lappland kan dock också ha öppet, med undantag för Kittilä kommun.

I fråga om landskapet Lappland analyserades nedstängningen på en mer detaljerad nivå

Med undantag för landskapet Lappland har nedstängningen av restauranger fastställts med tanke på hela landskapet. I sitt svar på regeringens proposition förutsatte riksdagen att ett landskap med stora avstånd och få invånare ska granskas på en mer detaljerad nivå än ett landskap. Enligt riksdagens syn och utifrån hälsomyndigheternas utlåtande ska restaurangerna hållas stängda i Kittilä, men i de övriga kommunerna i Lappland kan restaurangerna ha öppet från och med den 29 mars.

Grunderna för nedstängningen ses över varje vecka

Statsrådet ändrar förordningen om nedstängningen inte längre är nödvändig i något område eller om sjukdomsläget i något landskap blir allvarligare. 

I de områden där restaurangerna inte stängs ska förplägnadsrörelserna följa lagen om smittsamma sjukdomar och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Då ska restaurangerna stängas kl. 23 och serveringen upphöra kl. 22. 

Nedstängningen gäller alla företag inom förplägnadsbranschen, men inte personalrestauranger

Till de förplägnadsföretag som ska stängas hör bland annat kaféer, restauranger, barer och nattklubbar som är öppna för allmänheten. Nedstängningen gäller också uteserveringar. Försäljning av portioner för avhämtning är dock tillåtet under nedstängningen.

Enda undantaget är restauranger som inte är öppna för allmänheten. Nedstängningen gäller alltså inte till exempel matsalar i ålderdomshem eller personalrestauranger som inte är öppna för andra kunder. Affärsmodellerna och verksamhetsprinciperna för förplägnadsrörelser som producerar måltidstjänster för personal eller studerande kan variera avsevärt. Om en restaurang är öppen för allmänheten omfattas av nedstängningen.

Ett system för ersättning till restauranger är under beredning

Arbets- och näringsministeriet har berett en stödmodell för skälig kompensation till sådana företag som omfattas av de gällande nedstängningsåtgärderna. Propositionen om en modell för stöd behandlas nu i riksdagen och den genomförs som en del av kostnadsstödet. Denna fortsatta nedstängning av restaurangerna ska beaktas när arbetet med stödmodellen fortsätter. Företagen ska ansöka om ersättning hos Statskontoret. Ansökningsomgången för företagen kan inledas i början av maj. 

Information om behandlingen av lagen och förordningen

Riksdagen antog och republikens president stadfäste den 8 mars 2021 en lag som temporärt stänger restauranger och andra förplägnadsrörelser för kunderna. Lagen och förordningen träder i kraft natten mellan söndag och måndag den 29 mars 2021 kl. 00.00. 

Statsrådet utfärdade samma dag en förordning som definierar de landskap där nedstängningen är i kraft. Huvudprincipen är att förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunderna i de landskap som befinner sig i samhällsspridningsfasen eller accelerationsfasen. För att bedöma nödvändigheten och som grund för besluten använder man Institutet för hälsa och välfärds expertbedömning.

Ytterligare information:
Liisa Huhtala, regeringsråd, tfn 029 504 7062 (nedstängning av restauranger)
Mikko Huuskonen, industriråd, tfn 0295 063 732 (frågor om kostnadsstöd)