Hyppää sisältöön

Työelämän tasapaino -direktiivin täytäntöönpano alkaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.1.2020 14.43
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kolmikantainen työryhmä on aloittanut työnsä 24.1.2020. Työryhmä valmistelee EU:ssa sovitun työelämän tasapaino -direktiivin edellyttämät muutokset Suomen työlainsäädäntöön. Direktiivi sisältää muun muassa uuden oikeuden viiden päivän omaishoitovapaaseen, joka edellyttää muutoksia työsopimuslakiin.

Työryhmä selvittää samalla hallitusohjelman direktiiviin liittyvät kirjaukset. Lisäksi työryhmä tekee sosiaali- ja terveysministeriön johdolla valmisteltavan perhevapaauudistuksen mahdolliset muutokset työsopimuslakiin.

– Direktiivi ei muuta kovin paljon Suomen perhevapaita, mutta monin paikoin Euroopassa se on merkittävä parannus. Suomessa olennaisin uudistus on uusi omaishoitovapaa, joka vahvistaa elämänkaaren mukaista työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, työministeri Tuula Haatainen toteaa.

Direktiivissä säädetään isyysvapaasta, vanhempainvapaasta, omaishoitovapaasta, joustavista työjärjestelyistä ja oikeussuojasta.

Työryhmä selvittää direktiiviin liittyvät kirjaukset hallitusohjelmassa

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan:

  • Selvitetään mahdollisuudet lisätä työajan joustoa tasapainottamaan työn ja perheen yhteensovittamista ja jaksamaan työuralla pidempään. Tavoitteena on parantaa erityisesti pienten lasten vanhempien ja ikääntyvistä omaisista huolehtivien mahdollisuuksia osa-aikatyöhön.
  • Ehkäistään raskaussyrjintää. Täsmennetään lainsäädäntöä niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen.
  • Selvitetään perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantamista ja ryhdytään selvityksen tulosten perusteella tarvittaviin lainsäädäntö- ja muihin toimiin.

Työelämän tasapaino -direktiivi on saatettava osaksi Suomen kansallista lainsäädäntöä viimeistään 2.8.2022. Direktiivin täytäntöönpano ja perhevapaauudistus edellyttävät osaltaan muutoksia myös sosiaali- ja terveysministeriön toimialan lainsäädäntöön. Nämä muutokset valmistellaan STM:ssä.

Työryhmässä jäseniä työmarkkinajärjestöistä ja ministeriöistä

Työministerin asettaman työryhmän puheenjohtaja on johtava asiantuntija Seija Jalkanen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän muut jäsenet ovat hallitusneuvos Risto Lerssi, Valtion työmarkkinalaitos, valtiovarainministeriö; asiantuntija Katja Miettinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK: neuvottelupäällikkö Anne Kiiski, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT; asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät ry; lakimies Anu-Tuija Lehto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry; lakimies Anja Lahermaa, STTK ry, työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko, Akava ry; työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen edustaja); tasa-arvoneuvos Riitta Martikainen, sosiaali- ja terveysministeriö; neuvotteleva virkamies Eva Ojala, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoja:
työministerin erityisavustaja Jenni Karjalainen, p. 040 751 5496
johtava asiantuntija Seija Jalkanen, TEM, p. 0295 048 952