Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Työneuvosto otti kantaa ruokalähettien oikeudelliseen asemaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2020 15.49
Tiedote

Työneuvosto on antanut kaksi lausuntoa alustatalouden piirissä työskentelevien ruokalähettien oikeudellisesta asemasta. Työneuvosto katsoi, että lausuntopyyntöjen kohteena olleiden yritysten ruokalähetit tekevät työtään työsuhteessa ja kuuluvat työaikalain soveltamisen piiriin.

– Vaikka työneuvoston lausunnot eivät ole sitovia, ne ovat merkittävä linjaus. Alustatalouden piirissä työskentelee Suomessa tuhansia ihmisiä, joiden aseman arviointiin työneuvoston kannanotto vaikuttaa. Oletan, että yritykset tekevät nyt omalta osaltaan tällaista arviointia, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

– Hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan selvittämään lainsäädännön muutostarpeita työn murroksen näkökulmasta. Alustatalous on tämän työn keskiössä, ja työneuvoston linjaus tullaan ottamaan huomioon valmistelussa, ministeri Haatainen jatkaa.

Tarkastelussa työsuhteen tunnusmerkkien täyttyminen

Aluehallintovirasto pyysi työneuvostolta lausuntoja työaikalain soveltumisesta kahden yhtiön ruokalähettien työhön. Kyse on erityisesti siitä, tehdäänkö työtä työsuhteessa vai yrittäjäasemassa.

Yhtiöt ovat pitäneet ruokalähettejä itsenäisinä yrittäjinä, joiden tekemään työhön ei sovelleta työlainsäädäntöä. Työneuvosto puolestaan katsoi, että työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät ruokalähettien työssä. Työneuvosto äänesti ratkaisusta työnantajapuolen jättäessä eriävän mielipiteensä.

Kysymys on niin sanotusta alustavälitteisestä työstä. Työssä hyödynnetään yhtiön ylläpitämää digitaalista alustaa, jonka välityksellä ruokalähetit saavat tiedon kuljetustarpeesta. Yhtiö rekrytoi ravintoloita alustansa käyttäjiksi ja ruokalähettejä kuljetustehtäviin.

Työneuvosto antaa lausuntoja työlainsäädännön soveltamisesta

Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen mutta toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen. Siihen kuuluu vähintään yhdeksän sivutoimista jäsentä, joista kolme on puolueettomia. Muut jäsenet edustavat työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä.

Työneuvosto antaa lausuntoja työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja eräiden muiden työntekijöiden suojelua koskevien lakien soveltamisesta ja tulkinnasta.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Jenni Karjalainen, p. 040 751 5496
työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, p. 050 574 1430
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, p. 029 504 8937
työneuvoston sihteeri Jaana Paanetoja, TEM, p. 0295 047 104 (työneuvoston lausunnot)

 
Sivun alkuun