Hyppää sisältöön

Työttömiä työnhakijoita huhtikuussa 275 300

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.5.2024 8.03
Tiedote
Työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun 2024 lopussa 275 300, mikä on 29 200 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 29 200 henkilöllä viime vuoden huhtikuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 56 100. Kaikkiaan huhtikuussa oli avoinna 114 500 työpaikkaa, mikä on 55 900 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntakokeilujen asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaina 156 700 henkilöä, mikä on 18 200 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Koko maassa oli lomautettuna huhtikuun lopussa 37 700 henkilöä, mikä on 13 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 27 400 henkilöä, mikä on 8 400 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Maaliskuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä laski 6 400:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 92 300

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 92 300, mikä on 7 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 97 600 eli 5 100 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 100 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa eli yhteensä 30 300. Nuorten työttömyyksistä 54,5 prosenttia päättyi tammi-huhtikuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä, mikä on 3,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin huhtikuun aikana 56 100 eli 18 300 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan huhtikuussa oli avoinna 114 500 työpaikkaa, mikä on 55 900 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli huhtikuun lopussa 117 800 henkilöä, mikä on saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysasteen trendi 8,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli huhtikuussa 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 72,5 prosenttia, mikä on 1,4 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 263 000, mikä oli 41 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 8,2 prosenttia eli 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. 

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot 

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen ja kuntakokeilujen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus. 

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut. 

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, p. 029 504 8050