Hoppa till innehåll

I april fanns det 275 300 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2024 8.03
Pressmeddelande
I slutet av april 2024 fanns det sammanlagt 275 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 29 200  fler än ett år tidigare.

Antalet arbetslösa arbetssökande steg med 29 200 personer jämfört med april i fjol. Det anmäldes 56 100 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det i april 114 500 lediga jobb, vilket är 55 900 färre än för ett år sedan.

I slutet av april fanns det sammanlagt 275 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 29 200 fler än ett år tidigare och 10 800 färre än föregående månad. Uppgifterna har tagits från arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet arbetslösa arbetssökande omfattar kunder hos arbets- och näringsbyråerna och kommunförsöken och de personer som är permitterade på heltid. Av de arbetslösa arbetssökandena var 156 700 kunder hos kommunförsöken, vilket är 18 200 fler än i april föregående år.

I slutet av april fanns det i hela landet 37 700 permitterade, vilket är 13 100 fler än ett år tidigare. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 27 400, vilket är 8 400 fler än i april i fjol. Från och med mars minskade antalet permitterade på heltid med 6 400.

Antalet långtidsarbetslösa var 92 300

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 92 300. Detta är 7 700 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 97 600, det vill säga 5 100 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 100 fler än i april i fjol, dvs. sammanlagt 30 300. I januari–april avslutades i genomsnitt 54,5 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,1 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Under april månad anmäldes 56 100 nya lediga jobb, det vill säga 18 300 färre än i april förra året. Allt som allt fanns det i april 114 500 lediga jobb, vilket är 55 900 färre än för ett år sedan.

I slutet av april deltog 117 800 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är lika många som ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 8,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i april 18 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,5 procent, dvs. 1,4 procentenheter lägre än i april i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 263 000, vilket är 41 000 fler än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent, dvs. 1,2 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas och kommunförsökens kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets statistik över arbetsförmedlingen är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I statistiken över arbetsförmedlingen räknas dessutom de heltidspermitterade som arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas som arbetslösa. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare. Det förutsätts nämligen att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och används därför för de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Ytterligare upplysningar:

Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050