Hyppää sisältöön

Sähkölämmitteiset taloyhtiöt voivat hakea tukea lämmityskulujen maksuun 17.4. alkaen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2023 14.13
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, jolla säädetään sähkölämmitteisille taloyhtiöille myönnettävästä kertaluontoisesta tuesta. Tuki vähentää asunto-osakeyhtiön paineita siirtää kohonneita lämmityskuluja vastikkeisiin asukkaiden maksettavaksi.

Ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tiedottavat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA avaa avustuksen hakupalvelun verkkosivuillaan 17. huhtikuuta 2023. ARA avaa myös asiakaspalvelun, joka auttaa hakijoita avustuksen hakemisessa.

Avustusta voivat hakea asunto-osakeyhtiöt, joiden lämmitys perustuu sähköön, ja joiden lämmityssähkön kustannuksista vastaa asunto-osakeyhtiö. Avustusta myönnetään myös valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja omistaville yhteisöille. Avustusta voivat hakea myös kiinteistökohtaisilla lämpöpumpuilla lämmitettävät asuntoyhteisöt. Tyypillisimpiä lämpöpumppuratkaisuja ovat maalämpö-, ilma-vesilämpö-, ilma-ilmalämpö- ja poistoilmalämpöpumput.

Vuoden 2023 ensimmäisessä lisätalousarviossa tukeen kohdennettiin 24 miljoonaa euroa.

Avustusta voi saada enintään 2 800 euroa asuinhuoneistoa kohden

Avustus on kertaluontoinen, ja se maksetaan takautuvasti yhdessä erässä. Avustusta voi saada niiltä kuukausilta, kun asuntoyhteisöllä on käytössä pörssisähkösopimus, tai jos sähköenergian myyntihinta on yli 10 senttiä kilowattitunnilta. Avustusta voi saada vain arvonlisäverollisiin sähköenergian kustannuksiin, ei esimerkiksi sähköveroon tai siirtomaksuun.

Avustuksen määrä lasketaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa lasketaan vuoden 2022 marraskuun ja joulukuun toteutuneella sähköenergian kulutuksella ja hinnalla. Toinen osa lasketaan kertomalla kahdella vuoden 2023 tammikuun sähköenergian kulutus ja hinta.

Omavastuu on 90 euroa asuinhuoneiston tukikelpoista kuukautta kohden. Avustusta maksetaan enintään puolet omavastuun ylittävästä osasta, kuitenkin enintään 700 euroa asuinhuoneistoa kohden kuukaudessa. Kaikkiaan avustusta voi saada enintään 2 800 euroa asuinhuoneistoa kohden.

Avustus on samansuuntainen kuin kuluttaja-asiakkaille työ- ja elinkeinoministeriössä aiemmin valmisteltu sähköenergialaskun hyvitys. Yhtiön maksaessa laskun asukkaat eivät voi saada yksityisille tahoille tarkoitettuja hyvityksiä lämmityksen sähköenergialaskuun, vaikka sähköenergian hinta olisi korkea.

Maksuajan pidentämisestä annetun lain mukaan loppukäyttäjät voivat hakea lisämaksuaikaa laskuille, jotka ovat syntyneet sähköenergiankulutuksesta tammi–huhtikuussa 2023.

Lisätietoja:

Valtioneuvoston asetus:
Jyrki Kauppinen
Rakennusneuvos
ympäristöministeriö
p. 029 525 0122
[email protected]

Avustuksen hakeminen:
Rasmus Kalliala
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
p. 0295 250 903
[email protected]

Tiedotteeseen lisätty 28.3.2023 maininta siitä, että omavastuu on 90 euroa tukikelpoista kuukautta kohden. Lisäksi tiedotteeseen lisätty linkki ARA:n avustussivulle.