Hoppa till innehåll

Husbolag med eluppvärmning kan ansöka om understöd för betalning av uppvärmningskostnader från och med den 17 april

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2023 14.13
Pressmeddelande

Statsrådet godkände i dag en förordning med bestämmelser om understöd av engångsnatur till husbolag med elbaserad uppvärmning. Stödet minskar trycket på bostadsaktiebolag att överföra de ökade uppvärmningskostnaderna till vederlaget som betalas av de boende.

Miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) informerar
​​​​​​​
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet öppnar söktjänsten på sin webbplats den 17 april 2023. Centralen öppnar också en kundservice som hjälper sökandena att ansöka om understöd.

Understöd kan sökas av bostadsaktiebolag vars uppvärmning baserar sig på el och vars kostnader för el som används för uppvärmningen betalas av bostadsaktiebolaget. Understöd beviljas också sammanslutningar som äger hyresbostäder eller bostadsrättsbostäder som finansieras med statligt stöd. Understöd kan också sökas av bostadssammanslutningar som värms upp med fastighetsspecifika värmepumpar. De vanligaste lösningarna är jordvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar, luftvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar.

I den första tilläggsbudgeten för 2023 anvisades 24 miljoner euro till stödet.

Understöd kan beviljas till ett belopp av högst 2 800 euro per bostadslägenhet

Understödet är av engångsnatur och betalas retroaktivt i en enda post. Understöd kan fås för de månader då bostadssammanslutningen har ett avtal om börsel eller då försäljningspriset på elenergi överstiger 10 cent per kilowattimme. Understöd kan fås endast för mervärdesskattebelagda elenergikostnader, inte till exempel för elskatt eller överföringsavgift.

Understödsbeloppet beräknas i två delar. Den första delen beräknas utifrån den faktiska förbrukningen av och priset på elenergi i november och december 2022. Den andra delen räknas ut genom att multiplicera förbrukningen av och priset på elenergi i januari 2023 med två.

Självrisken är 90 euro per månad med rätt till stöd. Understödet är av samma slag som den kompensation för elenergiräkningen som tidigare beretts vid arbets- och näringsministeriet. När bolaget betalar fakturan kan invånarna inte få sådan elpriskompensation för uppvärmning som är avsedd för privata aktörer, även om priset på elenergi är högt.

Enligt lagen om förlängning av betalningstiden kan slutförbrukarna ansöka om förlängd betalningstid för fakturor till följd av förbrukningen av elenergi under perioden januariapril 2023.​​​​

Ytterligare information

Statsrådets förordning:
Jyrki Kauppinen
byggnadsråd
miljöministeriet
tfn 0295 250 122
[email protected]

Ansökan om understöd:
Rasmus Kalliala
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
tfn 0295 250 903
[email protected]

Pressmeddelandet kompletterat 28.3.2023 med att självrisken är 90 euro per månad med rätt till stöd. Därtill har det lagts till en länk till ARA:s webbsida om stödet.