Hyppää sisältöön

EU-ministerivaliokunnassa pankkien kriisinratkaisu- ja talletussuojasääntelyn kehittäminen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.5.2024 10.44
Tiedote
Suomen ja EU:n liput vierekkäin

EU-ministerivaliokunnan kokouksessa 17. toukokuuta oli esillä pankkien kriisinratkaisu- ja talletussuojasääntelyn kehittäminen ja Puolan oikeusvaltiotilanne. Lisäksi ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja kolmeen ministerineuvoston kokoukseen.

EU-ministerivaliokunta täsmensi Suomen kantoja koskien pankkien kriisinratkaisu- ja talletussuojasääntelyn kehittämistä. Euroopan komissio antoi ehdotuksensa lainsäädäntöpaketiksi viime vuonna, ja EU:n puheenjohtajamaa Belgia pyrkii saamaan aikaan EU-maiden yhteisen näkemyksen kesäkuun loppuun mennessä. Suomi katsoo ehdotuksen liikkuneen parempaan suuntaan. 

EU-ministerivaliokunta katsoo Euroopan komission tavoin, että Puolan oikeusvaltiotilanne on parantunut joulukuussa 2023 aloittaneen pääministeri Donald Tuskin hallituksen aikana niin, että vuonna 2017 käynnistetty SEU 7 artiklan mukainen menettely voidaan päättää. Suomi pitää Puolan käynnistämiä toimia oikeusvaltiotilanteen korjaamiseksi tärkeinä ja kannustaa Puolaa jatkamaan työtä. Puolan oikeusvaltiokehityksen seuranta jatkuu muun muassa komission vuotuisen oikeusvaltiokertomuksen puitteissa.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja seuraaviin neuvoston kokouksiin: 
•    Yleisten asioiden neuvosto (21.5.)
•    Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto (televiestintä) (21.5.)
•    Kilpailukykyneuvosto (tutkimus ja innovaatiot, avaruus, sisämarkkinat ja teollisuus) (23.-24.5.)

Yleisten asioiden neuvoston asialistalla on kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelut ja Puolan oikeusvaltiotilanne. Lisäksi neuvosto jatkaa vuotuista oikeusvaltiovuoropuhelua keskustelemalla tässä kokouksessaan oikeusvaltiotilanteesta Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa ja Luxemburgissa.

Televiestinnästä vastaavat ministerit aikovat hyväksyä päätelmät digipolitiikan tulevaisuudesta sekä kyberpolitiikan tulevaisuudesta. Lisäksi he keskustelevat digi-ja kybersääntelyn täytäntöönpanosta.

Tutkimuksesta ja innovaatioista sekä avaruudesta vastaavat ministerit aikovat hyväksyä päätelmät kilpailukyvyn vahvistamisesta avaruudessa. Lisäksi he keskustelevat Euroopan avaruuslaista.

Tutkimuksesta ja innovaatioista vastaavat ministerien on määrä saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys EuroHPC-asetuksen (eurooppalaisen suurteholaskennan yhteisyritys) päivittämisestä ja hyväksyä päätelmät tutkimuksen hyödyntämisestä ja Horisontti 2020 –puiteohjelman loppuarvioinnista sekä neuvoston suosituksen tutkimusturvallisuuden edistämisestä. Lisäksi he keskustelevat edistyneiden materiaalien tutkimus- ja innovaatiotoimista. 

Sisämarkkinat ja teollisuuspolitiikka-kokoonpanossa kokoontuvien ministerin on tarkoitus hyväksyä päätelmät sisämarkkinoiden tulevaisuudesta, kilpailukykyisestä eurooppalaisesta teollisuuspolitiikasta sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta kilpailun puutteesta eurooppalaisissa julkisissa hankinnoissa.

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768, EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 07 33, valtioneuvoston kanslia