Hyppää sisältöön

Yksityisteiden valtionavustuksiin esitetään korotuksia – asetusmuutos lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2022 19.04
Tiedote

Asetusta yksityisteistä ehdotetaan muutettavaksi. Jatkossa valtionavusta muun muassa yksityistien parantamiseen voisi saada nykyistä enemmän. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja asetuksen muuttamisesta 19.10.2022 mennessä.

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2021-2032 on linjattu, että valtio korottaa yksityisteiden valtionavun avustusprosenttia. Myös hallitusohjelmaan on kirjattu, että yksityisteiden peruskorjausmäärärahat turvataan ja että myös alemman tieverkon ja yksityisteiden korjausvelan tulee vähentyä.

Asetusmuutoksen tavoitteena on kannustaa tiekuntia parantamaan ja korjaamaan yksityisteitä sekä vähentää yksityisteiden korjausvelkaa. Toimiva yksityistieverkosto parantaa huoltovarmuutta ja helpottaa muun muassa kotimaisen puun kuljetuksia yksityisteiden varsilta metsäteollisuuden ja energiatuotannon tarpeisiin.

- Yksityistiet ovat tärkeitä Suomen elinkeinoille. Esimerkiksi välttämätön sillan korjaus voi olla tiekunnalle ylivoimainen ponnistus, jolloin valtion vastaantuloa tarvitaan, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Esityksen mukaan valtionavustuksen enimmäismäärät nousisivat seuraavasti:

- tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %

- merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %

- luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %

- lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 %, vähintään 80 %

- talvitie 65 % → 70 %

Asetus yksityisteistä täydentää yksityistielakia, ja siinä säädetään tarkemmin muun muassa yksityistien rakentamisen sekä kunnossapidon valtionavustuksista, niiden hakumenettelyistä sekä maksatuksista.

Yksityisteitä on Suomessa noin 370 000 kilometriä. Yksityisteiden varsilla on arviolta noin 30 000 yritystä, 40 000 maatilayritystä, 250 000 omakotitaloa ja 190 000 kesämökkiä sekä suuri määrä metsätilojen palstoja. Yksityisteiden rahoituksesta vastaavat ensi sijassa niiden omistajat, mutta valtio ja kunnat tukevat yksityisteiden ylläpitoa.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika päättyy 19.10.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Muutokset tulisivat voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Susan Hindström, p. 0295 342 104, [email protected]

hallitussihteeri Eeva Ovaska, p. 0295 342 113, [email protected]

Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1069/2018) muuttamisesta (VN/10627/2022)
Valtioneuvoston hankeikkuna: Valtioneuvoston asetus yksityisteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1069/2018) muuttamisesta (LVM015:00/2022)