Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtakunnallista Lasten itsenäisyyspäivän juhlaa vietettiin Valtioneuvoston linnassa

4.12.2023 17.52

536 lasta 266 kunnasta osallistui Lasten itsenäisyyspäivän juhlaan Valtioneuvoston linnassa 4. joulukuuta. Juhlan aluksi pääministeri Petteri Orpo toivotti jokaisen vieraan tervetulleeksi kättelemällä. Juhlan järjestivät valtioneuvoston kanslia, Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä Lapsiasiavaltuutetun toimisto.

Nyt viidettä kertaa järjestetty valtakunnallinen lasten itsenäisyyspäivän juhla on vakiintunut osaksi itsenäisyyspäivän juhlintaa. Juhlaan osallistuivat myös valtiovarainministeri Riikka Purra, tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala sekä maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah

Tallenne juhlasta valtioneuvoston YouTubessa 
Kuvia juhlasta valtioneuvoston Flickr-tilillä

Ajankohtaista

Parlamentaarinen ilmastopolitiikan seurantaryhmä on asetettu

7.12.2023 14.58
YM
Valtioneuvosto asetti torstaina 7.12. eduskuntapuolueista koostuvan ryhmän seuraamaan kansallista ja EU:n ilmastopolitiikkaa ja sen toimeenpanoa sekä varmistamaan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen ja ilmastotoimien oikeudenmukaisuuden. Ryhmä keskustelee myös tulevaisuudessa tarvittavista ilmastopoliittisista linjauksista. Seurantaryhmässä on mukana kaikki eduskuntapuolueet.

Lääkekattoon tehdään pysyvä tasomuutos vuosiomavastuun merkittävän nousun välttämiseksi

7.12.2023 14.08
STM
Hallitus esitti sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamista koskevan esityksen vahvistamista torstaina 7.12. Esityksen tavoitteena on välttää lääkekorvausten vuosiomavastuun (ns. lääkekaton) määrän merkittävä nousu ja tukea näin paljon lääkkeitä käyttävien asemaa.

Teleyritysten toimilupien ehdot muuttuvat: Velvoite ylläpitää 2G-teknologiaa jatkuu vuoden 2029 loppuun

7.12.2023 14.19
LVM
Antenni sinistä taivasta vasten.
Antenni sinistä taivasta vasten. (Kuva: Ira Niva / Shutterstock)
Hallitus päätti 2G-verkkotoimilupien muuttamisesta 7.12.2023. Teleyritykset ovat velvoitettuja ylläpitämään 2G-teknologiaa vuoden 2029 loppuun saakka. Tämän jälkeen yritykset voisivat halutessaan ottaa uudempia teknologioita käyttöön nyt 2G-teknologialle varatuilla taajuusalueilla.

Päätösluonnos huoltovarmuuden tavoitteista lausunnolle

7.12.2023 12.07
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö lähettää lausunnolle luonnoksen valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista. Tavoitepäätöksen kokonaisvaltainen uudistaminen sisältyy eduskunnan maaliskuussa hyväksymään valtioneuvoston huoltovarmuusselontekoon. Lisäksi hallitusohjelmassa on kirjaus, että hallitus varmistaa valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksellä, että huoltovarmuuden taso vastaa muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksia.

Hallitus esittää muutoksia raideliikennelakiin – tarkistuksia ratamaksuihin ja toimilupakäytäntöihin

30.11.2023 14.21
LVM
Rautatiesilta Porissa, talvinen maisema.
Rautatiesilta Porissa (Kuva: Shutterstock).
Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 30.11.2023 esityksen, jolla muutetaan raideliikennelakia ja liikenteen palveluista annettua lakia. Raideliikennelakiin ehdotettu muutos olisi lain kolmas tarkistuskierros sen voimaantulon 1.1.2019 jälkeen. Liikenteen palveluista annettuun lakiin tehtäisiin muutoksia toimilupasääntelyyn.

Kuvat

Uutiskuvat julkaistaan valtioneuvoston Flickr-tilillä.

Valtioneuvoston aineistopankki sisältää henkilökuvia ministereistä ja virkamiehistä sekä kuvia valtioneuvoston tiloista.

Verkkolähetykset

Suorat lähetykset hallituksen tiedotustilaisuuksista ja muista tapahtumista ovat katsottavissa valtioneuvoston YouTube-kanavalla.

Päätökset

Valtioneuvosto

Valtioneuvosto

Valtioneuvostolla tarkoitetaan Suomen hallitusta, johon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Sillä tarkoitetaan myös valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden muodostamaa päätöksentekoelintä.

Tietoa valtioneuvostosta

Nykyinen hallitus

Nykyinen hallitus

Tasavallan presidentti nimitti 20. kesäkuuta 2023 pääministeri Petteri Orpon hallituksen, joka on itsenäisen Suomen 77. hallitus. Hallituksen muodostavat Kansallinen Kokoomus, Perussuomalaiset, Suomen ruotsalainen kansanpuolue ja Suomen Kristillisdemokraatit.

Pääministeri Orpon hallitus

Suomen hallitukset

Suomen hallitukset

Voit hakea Suomen hallituksia, niiden kokoonpanoja ja hallitusohjelmia vuodesta 1917 alkaen. Löydät tietoa Suomen nykyisistä ja entisistä ministereistä.

Hallitukset ja ministerit

Sivun alkuun