Föredragning för republikens president 13.7.2018
Ny bilskattetabell från och med september för bilar som uppmätts enligt WLTP-metoden

13.7.2018 12.11
FM
Ny bilskattetabell från och med september för bilar som uppmätts enligt WLTP-metoden

Den nya bilskattetabellen ska tillämpas på bilar vilkas CO2-utsläpp uppmätts med WLTP-metoden och som registreras eller tas i bruk den 1 september 2018 eller därefter. Vid beskattningen tillämpas utsläppsvärdet enligt WLTP-metoden.
Föredragning för republikens president (på finska)Se mer...

Se även

Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland

Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland

Webbtjänsten Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland innehåller information om ministrarnas karriär samt personalia, fotografier, videointervjuer och inspelningar.

regeringar.fi

 

Lagberedning och utveckling

Lagberedning och utveckling

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.

valtioneuvosto.fi/projekt

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Förteckningen i tjänsten ger en aktuell bild av hur beredningen av en proposition har framskridit och en uppskattning av under vilken vecka statsrådet beslutar att lämna lagförslaget till riksdagen. 

Lagstiftningsplanen (på finska)
Propositioner under vårsessionen

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Republikens president utnämnde den 29 maj 2015 det självständiga Finlands 74:e regering, som leds av statsminister Juha Sipilä. I Sipiläs regering ingår 17 ministrar.

Statsminister Sipiläs regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917