Statsrådets allmänna sammanträde 20.6.2018
I lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt föreslås reformer som förbättrar barnets ställning

20.6.2018 13.39
JM
I lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt föreslås reformer som förbättrar barnets ställning

Regeringen föreslår att lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt ska revideras. De föreslagna ändringarna syftar till att förbättra barnets rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller honom eller henne och uppdatera lagen så att den motsvarar de förändringar som skett i samhället, såsom den allt större mångfalden av familjer.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)

Se mer...

Se även

Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland

Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland

Webbtjänsten Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland innehåller information om ministrarnas karriär samt personalia, fotografier, videointervjuer och inspelningar.

regeringar.fi

 

Lagberedning och utveckling

Lagberedning och utveckling

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.

valtioneuvosto.fi/projekt

Regeringens propositioner

Regeringens propositioner

Regeringen har för avsikt att lämna 129 regeringspropositioner samt fem redogörelser till riksdagen under vårsessionen 2018.

Regeringens propositioner under vårsessionen

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Republikens president utnämnde den 29 maj 2015 det självständiga Finlands 74:e regering, som leds av statsminister Juha Sipilä. I Sipiläs regering ingår 17 ministrar.

Statsminister Sipiläs regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917