Det kommer att bli ett serviceavbrott på vår webbplats måndagen den 15 oktober kl. 20.30–24.00. Det kan förekomma störningar i materialförteckningarna också senare under natten. Vi beklagar besväret.

Statsrådets allmänna sammanträde 15.10.2018
Regeringen gav ett meddelande om sysselsättningspolitik och sänkt anställningströskel i små företag

15.10.2018 11.15
SRK
Regeringen gav ett meddelande om sysselsättningspolitik och sänkt anställningströskel i små företag

Regeringen gav måndagen den 15 oktober riksdagen ett meddelande om regeringens sysselsättningspolitik och sänkt anställningströskel i små företag. Meddelandet presenteras för riksdagen och behandlas i plenum tisdagen den 16 oktober kl. 14. Behandlingen av meddelandet avslutas i allmänhet med en omröstning om förtroendet för regeringen, som i detta fall ska förrättas onsdagen den 17 oktober.

Se mer...

Se även

Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland

Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland

Webbtjänsten Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland innehåller information om ministrarnas karriär samt personalia, fotografier, videointervjuer och inspelningar.

regeringar.fi

 

Lagberedning och utveckling

Lagberedning och utveckling

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.

valtioneuvosto.fi/projekt

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Förteckningen i tjänsten ger en aktuell bild av hur beredningen av en proposition har framskridit och en uppskattning av under vilken vecka statsrådet beslutar att lämna lagförslaget till riksdagen. 

Lagstiftningsplanen (på finska)
 

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Republikens president utnämnde den 29 maj 2015 det självständiga Finlands 74:e regering, som leds av statsminister Juha Sipilä. I Sipiläs regering ingår 17 ministrar.

Statsminister Sipiläs regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917