Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringen förhandlar om ramarna för statsfinanserna 2025–2028 den 15–16 april

12.4.2024 12.45

Regeringens överläggning om planen för de offentliga finanserna 2025–2028, de så kallade ramförhandlingarna, hålls i statsrådets festvåning den 15–16 april.

Regeringspartiernas ordförande kommenterar de kommande förhandlingarna på måndag ungefär klockan 9.45. Kommentarerna visas i direktsändning i statsrådets videotjänst.

Statsrådets videotjänst

Aktuellt

Regeringens proposition om preciseringen av tillämpningsområdet för lagen om funktionshinderservice har sänts på remiss

12.4.2024 12.25
SHM
-
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om regeringens utkast till propositionen om preciseringen av tillämpningsområdet för lagen om funktionshinderservice. Syftet med propositionen är att trygga rättigheterna och tillgången till tjänster för personer med funktionsnedsättning. Man vill också förtydliga att den nya lagen om funktionshinderservice ska tillämpas så, att den förblir en speciallag som är avsedd att tillämpas för personer med funktionsnedsättning. De föreslagna lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2025.

I nya planen för pandemiberedskapen har man tagit lärdom av åren med covid-19

12.4.2024 12.33
SHM
jalankulkijoita
Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat den nya nationella planen för pandemiberedskapen inom social- och hälsovården som ska främja hälsosäkerhet och bekämpa de skador som en pandemi orsakar för människor, samhället och miljön

Statsminister Orpo framhöll vikten av säkerhet i utvecklingen av EU

12.4.2024 10.07
SRK
I foto statsminister Petteri Orpo, Europeiska rådets ordförande Charles Michel och Polens premiärminister Donald Tusk
Foto: EU rådet
Statsminister Petteri Orpo deltog torsdagen den 11 april i en diskussion mellan EU-ledare om Europeiska unionens kommande strategiska agenda. I middagsmötet i Warszawa deltog förutom statsminister Orpo också Estlands, Greklands, Irlands, Luxemburgs, Polens och Spaniens premiärministrar.

Inkomstgränser införs vid val av hyresgäster till statligt stödda hyresbostäder

11.4.2024 14.32
MM
Statsrådet har beslutat att det ska införas maximala inkomstgränser vid val av hyresgäster till statligt stödda hyresbostäder (ara-hyresbostäder). Inkomstgränserna tillämpas både vid val av nya hyresgäster och vid byte av bostad. Inkomstgränserna gäller inte hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. De maximala inkomstgränserna börjar tillämpas den 1 januari 2025.

Bilder

Nyhetsbilder publiceras på statsrådets Flickr-konto.

I statsrådets materialbank finns bilder av ministrar, tjänstemän och statsrådets lokaler.

Webbsändningar

Direktsändningar från regeringens presskonferenser och andra evenemang kan ses på statsrådets Youtube-kanal.

Se även

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 20 juni 2023 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 77:e regering, som leds av statsminister Petteri Orpo. Regeringen består av Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet i Finland och Kristdemokraterna i Finland.

Statsminister Orpos regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917.

Regeringarna och ministrarna

Tillbaka till toppen