Den ekonomiska recessionen håller på att avta och tillväxten kommer så småningom igång. De offentliga finanserna uppvisar dock fortfarande ett underskott och skulden fortsätter att öka, bedömer finansministeriet i sin prognos av den 17 juni.

Statsminister Petteri Orpos regering

Statsminister Petteri Orpos regering

Finlands 77:e regering leds av statsminister Petteri Orpo. Regeringen består av Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet i Finland och Kristdemokraterna i Finland.

Ministrarna Regeringsprogrammet Ministerutskott och ministerarbetsgrupper
-

Statsrådet

Statsrådet är en central del av Finlands politiska system och det organ som har den högsta verkställande makten i Finland.

Så här arbetar statsrådet Ministerierna Historia och byggnader

Beslut

Vid statsrådets allmänna sammanträde avgörs vittsyftande och principiellt viktiga ärenden samt förslag till avgörande som läggs fram för republikens president. Vid sammanträdena behandlas årligen cirka tusen ärenden.