Statsrådets allmänna sammanträde 18.10.2018
Lagförslag: Förbud mot stenkol 2029, mer biodrivmedel i trafiken och mer biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner

18.10.2018 14.02
ANM
Lagförslag: Förbud mot stenkol 2029, mer biodrivmedel i trafiken och mer biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner

Regeringen föreslår att användning av stenkol som bränsle vid el- eller värmeproduktion förbjuds från och med den 1 maj 2029. En proposition som syftar till att förbjuda användningen av kol lämnades till riksdagen den 18 oktober 2018. Samtidigt lämnades också en proposition om främjande av användningen av biodrivmedel i trafiken och användningen av biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde

Se mer...

Se även

Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland

Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland

Webbtjänsten Kvinnliga ministrar i det självständiga Finland innehåller information om ministrarnas karriär samt personalia, fotografier, videointervjuer och inspelningar.

regeringar.fi

 

Lagberedning och utveckling

Lagberedning och utveckling

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.

valtioneuvosto.fi/projekt

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Förteckningen i tjänsten ger en aktuell bild av hur beredningen av en proposition har framskridit och en uppskattning av under vilken vecka statsrådet beslutar att lämna lagförslaget till riksdagen.

Regeringspropositioner som lämnas till riksdagen i slutet av valperioden 2015–2019 
Lagstiftningsplanen (på finska)

 

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Republikens president utnämnde den 29 maj 2015 det självständiga Finlands 74:e regering, som leds av statsminister Juha Sipilä. I Sipiläs regering ingår 17 ministrar.

Statsminister Sipiläs regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917