Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets principbeslut begränsar märkbart ryssarnas turistresor till Finland

29.9.2022 15.14

Genom statsrådets principbeslut den 29 september 2022 begränsar Finland påtagligt turistresor från Ryssland. Inresebegränsningarna börjar gälla den 30 september 2022 kl 00.00 och gäller tills vidare.

Schengenkodexen ger medlemsstaterna handlingsutrymme för nationella beslut och riktlinjer som bland annat ska beakta faktorer som hänför sig till internationella relationer och säkerhet.
Rysslands anfallskrig mot Ukraina och mobiliseringen i landet har lett till att säkerhetsläget i Europa har förändrats. Mobiliseringen och den snabbt ökande turisttrafiken från Ryssland till och via Finland riskerar enligt statsrådet Finlands internationella ställning och internationella relationer.

Videoupptagning av presskonferensen den 29 september | YouTube

Aktuellt

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Rysslands invasion av Ukraina och aktuella Nato-frågor

30.9.2022 13.09
SRK
Fredagen den 30 september diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Rysslands anfallskrig i Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

Regeringens proposition
Mervärdesskatten på elström och persontransporter sänks

29.9.2022 13.17
FM
Den mervärdesskattesats som tillämpas på el föreslås bli sänkt från 24 procent till 10 procent. Persontransporter i Finland föreslås dessutom bli befriade från skatt med rätt att dra av den skatt som ingår i anskaffningarna (s.k. nollskattesats). Syftet med regeringspropositionen är att kompensera i synnerhet för de kostnader som den kraftiga prisstegringen på el orsakar hushållen och att förbättra deras köpkraft under den kraftiga inflationen. Regeringen drog upp riktlinjer för åtgärderna vid budgetförhandlingarna för 2023 i början av september.

Lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård revideras

29.9.2022 13.49
SHM
Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård. Bestämmelser om vården och om socialvårdens mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete ska i fortsättningen finnas i huvudsak i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Coronaviruset fortfarande vanligt i breda områden i Finland och i många andra EU-länder

29.9.2022 10.04
SHM
Korona virus
Incidensen av coronavirus och sjukdomsbördan har i och med hösten börjat öka i Finland och i många andra EU-länder. Mot vintern kommer antalet fall av covid-19 troligen att öka. Var och en kan genom sitt eget agerande förebygga spridningen av coronaviruset.

Energiministrarna enas om åtgärder för att dämpa vinterns energipriser

29.9.2022 14.52
ANM
EU-lippuja
EU-ländernas energiministrar samlas till ett extra möte i energirådet fredagen den 30 september 2022. Målet är att nå samförstånd mellan EU-länderna om rådets förordning om nödåtgärder genom vilka EU ingriper i de höga elpriserna och minskar energiprisernas negativa effekter för konsumenterna.

Bilder

Nyhetsbilder publiceras på statsrådets Flickr-konto.

I statsrådets materialbank finns bilder av ministrar, tjänstemän och statsrådets lokaler.

Webbsändningar

Direktsändningar från regeringens presskonferenser och andra evenemang kan ses på statsrådets Youtube-kanal.

Se även

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Statsminister Sanna Marins regering har enats om en plan för de offentliga finanserna för 2023–2026. Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar i dag om omfattande åtgärder som ska stärka säkerheten, skapa framtidsutsikter och bidra till en hållbar tillväxt.

Statens budget 2023

Statens budget 2023

Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2023 till riksdagen. I budgetpropositionen föreslås anslag på 80,5 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 72,5 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 8,0 miljarder euro.

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering: "Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle".

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen