Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Coronaviruset

Trenden i fråga om coronasmittor fortsatt nedåtgående under flera veckors tid

22.4.2021 12.30
SRK

Antalet nya covid-19-fall har minskat betydligt under de senaste fem veckorna. Det här kan ses som ett gott tecken på att epidemin i Finland tills vidare håller på att lugna ner sig. Det står klart att rekommendationerna och restriktionerna samt nedstängningen av förplägnadsrörelserna har varit effektiva och minskat smittspridningen.
 
I informationsmötet deltog Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategichef från social- och hälsovårdsministeriet, överläkare Otto Helve från institutet för hälsä och välfärd och direktör Pasi Pohjola från social- och hälsovårdsministeriet.

Bilder av informationsmöten 22.4.2021 | Flickr
Videon av informationsmöten 22.4.2021 | Youtube

 

Regeringens halvtidsöverläggning fortsätter på torsdagen

22.4.2021 16.30
SRK

Halvtidsöversynen för statsminister Marins regering och förhandlingarna om planen för de offentliga finanserna för 2022–2025 fortsätter på torsdag kväll i små grupper. Vid halvtidsöverläggningen fastställer regeringen de centrala riktlinjerna för den återstående regeringsperioden och målen för planen för de offentliga finanserna samt bedömer läget i fråga om genomförandet av regeringsprogrammet.

Vid förhandlingarna behandlar man också färdplanen för hållbarheten. I den beskrivs den sociala, hälsomässiga, ekonomiska och ekologiska hållbarheten samt regeringens mål inför 2030-talet. 

Bilder
Uppföljningen av regeringsprogrammet: planen för genomförandet och lägesöversikten
Söker du information om coronaviruset på andra språk?

Regeringens pressmeddelanden på nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, estniska, ryska, somaliska och arabiska samt finlandssvenskt teckenspråk.

Flerspråkigt material

Se även

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen (på finska)

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet
Uppfoljning av regeringsprogrammet

Information om brexit

Information om brexit

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft fullt ut den 1 januari 2021. På denna sida finns information om bland annat det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien, utträdesavtalet och de förändringar som brexit innebär för medborgare och företag.

Information om brexit

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen