Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Det internationella jämställdhetspriset delas ut den 11 december 2023

8.12.2023 16.08

Det internationella jämställdhetspriset delas ut den 11 december 2023 Finland utser mottagaren av det internationella jämställdhetspriset vid en prisceremoni i Tammerfors måndagen den 11 december. Priset överräcks av statsminister Petteri Orpo.

Priset, som delas ut vartannat år, är ett uppskattat erkännande från statsrådet. Priset delades ut första gången 2017. Priset tilldelas en aktör som har främjat jämställdhet på ett sätt som är internationellt betydande.

Festen för inbjudna gäster visas i direktsändning på webben.

Följ i direktsändning den 11 december kl. 13 | Yle Areena

Aktuellt

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade situationen vid östgränsen, säkerheten i samhället samt Finlands deltagande i internationell krishantering

8.12.2023 12.21
SRK
Fredagen den 8 december diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Finlands deltagande i internationell krishantering.

Den parlamentariska uppföljningsgruppen för klimatpolitik har tillsatts

7.12.2023 14.58
MM
Torsdagen den 7 december tillsatte statsrådet en uppföljningsgrupp bestående av representanter för riksdagspartierna med uppgift att följa klimatpolitiken på såväl nationell nivå som EU-nivå samt genomförandet av den. Gruppen har också till uppgift att säkerställa att koldioxidneutralitetsmålet uppnås och att klimatåtgärderna är rättvisa. Därtill ska gruppen diskutera hurdana klimatpolitiska riktlinjer som behövs i framtiden. Alla riksdagspartier är representerade i uppföljningsgruppen.

I kostnadstaket för läkemedelsersättningar görs en permanent justering för att undvika en betydande höjning av årssjälvrisken

7.12.2023 14.08
SHM
Regeringen föreslog torsdagen den 7 december att propositionen om ändring av 5 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen stadfästs. Avsikten är att undvika en kraftig höjning av årssjälvrisken för läkemedelsersättningar och på så sätt stödja dem som använder mycket läkemedel.

Statsminister Orpo vid klimatkonferensen COP28: klimatmålen kräver engagemang för konkreta åtgärder

2.12.2023 18.03
SRK
På bilden: Petteri Orpo vid COP28-klimatkonferensen
Lördagen den 2 december höll statsminister Petteri Orpo Finlands nationella anförande vid den andra dagen av mötet på statsledningsnivå i samband med partskonferensen för FN:s klimatkonvention COP28 i Dubai.

Utredning om sjukhus och jourer: Tillgången till arbetskraft avgör ödet för den specialiserade sjukvården och jourverksamheten 

1.12.2023 13.28
SHM
Enligt den styrgrupp som leder utredningen om sjukhus- och jourhelheten är det enda sättet att garantera kvaliteten, resultaten och patientsäkerheten inom den framtida hälso- och sjukvården är att se till att det finns kompetent och tillräcklig personal. Styrgruppen sammanträdde för nästsista gången igår.  

Bilder

Nyhetsbilder publiceras på statsrådets Flickr-konto.

I statsrådets materialbank finns bilder av ministrar, tjänstemän och statsrådets lokaler.

Webbsändningar

Direktsändningar från regeringens presskonferenser och andra evenemang kan ses på statsrådets Youtube-kanal.

Se även

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 20 juni 2023 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 77:e regering, som leds av statsminister Petteri Orpo. Regeringen består av Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet i Finland och Kristdemokraterna i Finland.

Statsminister Orpos regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917.

Regeringarna och ministrarna

Tillbaka till toppen