Hyppää sisältöön

3 Kunnat, kaupungit ja valtion aluehallinto

Hallitus tukee kuntien, kaupunkien ja alueiden elinvoimaa ja tehostaa julkisen sektorin toimintaa.
Hallitus mahdollistaa erilaisten ja eri kokoisten kuntien tehtävien hallitun eriyttämisen varmistaen samalla perustuslain mukaisen yhdenvertaisuuden toteutumisen. Valtion ohjausta kuntiin arvioidaan ja uudistetaan hallituskauden aikana, ja kuntien tehtävien mitoitusta ja toteutustapojen yksityiskohtaista sääntelyä karsitaan.

Hallitus vahvistaa kaupunkipolitiikkaa, joka rakentuu valtion ja kaupunkien välisen reilun kumppanuuden varaan. Kaupungeille ja kaupunkiseuduille annetaan nykyistä suurempi rooli talouden vauhdittamisessa työllisyyden, korkeakoulutuksen, innovaatiopolitiikan ja kansainvälistymisen keinoilla.

Valtion aluehallintoa uudistetaan. Tavoitteena on vahvistaa yhdenmukaista lupa- ja valvontakäytäntöä alueesta riippumatta ja sujuvoittaa lupaprosesseja. Hallitus toteuttaa valtionhallinnon tuottavuusohjelman, jolla tuetaan hallituksen julkisen talouden kestävyystavoitetta.

Kokonaisuuteen liittyvät hankkeet