Hoppa till innehåll

3 Kommuner, städer och statens regionförvaltning

Regeringen stöder kommunernas, städernas och regionernas livskraft och effektiviserar verksamheten inom den offentliga sektorn. Regeringen möjliggör en kontrollerad differentiering av de uppgifter som olika kommuner av olika storlek har, samtidigt som en likabehandling enligt grundlagen säkerställs.

Den statliga styrningen av kommunerna utvärderas och förnyas under regeringsperioden. Dimensioneringen av kommunernas uppgifter reduceras och den detaljerade regleringen av genomförandet minskas. Regeringen stärker stadspolitiken, som bygger på ett jämlikt partnerskap mellan staten och städerna. Städerna och stadsregionerna ges en större roll än för närvarande i att stimulera ekonomin med hjälp av sysselsättning, högskoleutbildning, innovationspolitik och internationalisering.

Statens regionförvaltning reformeras. Syftet är att underbygga en enhetlig tillstånds- och tillsynspraxis som är oberoende av region och att göra tillståndsprocesserna smidigare. Regeringen genomför statsförvaltningens produktivitetsprogram, som stöder regeringens hållbarhetsmål för de offentliga finanserna.

Projekt med anknytning till temat