Päätökset

Istuntosali valtioneuvoston linnassa.

Päätössivuilla julkaistaan tulevien istuntojen ajankohdat. Valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat julkaistaan istuntoja edeltävänä päivänä n. klo 15.

Kaikkien istuntojen päätökset julkaistaan istuntojen jälkeen. Ministeriöiden julkaisevat tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Julkaistut istuntoaineistot

Ministeriöiden päätöstiedotteet

Fortumille käyttölupa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitokselle Loviisan voimalaitosalueelle

30.3.2023 13.40
TEM
Fortumin Loviisan voimalaitosyksiköt
Fortum
Valtioneuvosto myönsi 30.3.2023 Fortum Power and Heat Oy:lle käyttöluvan matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitokselle Loviisan voimalaitosalueella. Uusi käyttölupa korvaa nykyisen luvan, joka on voimassa vuoteen 2055 saakka. Uusi lupa on voimassa 31.12.2090 asti.

Hallitus kannattaa tiukennuksia raskaan kaluston CO2-päästöihin – biokaasu huomioitava

30.3.2023 13.27
LVM
Sähkörekkoja rinnakkain, kuljettaja kävelee yhden rekan vieressä. Sähkörekan kyljessä lukee ”Lataudu tulevaisuuteen” ja vieressä on piirros töpselistä ja akusta.
Kuljettaja kävelee sähkörekkaan terminaalissa (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)
Valtioneuvosto toimitti 30.3.2023 eduskunnalle U-kirjelmän komission ehdotuksesta hiilidioksidin päästörajojen kiristämisestä uusille markkinoille saatettaville raskaille ajoneuvoille. Valtioneuvosto kannattaa Euroopan komission ehdotusta raskaan liikenteen päästörajojen tiukentamisesta. 

Viittä asetusta muutettiin vastaamaan translain ja aborttilain muutoksia

30.3.2023 14.30
STM
lakikirjoja
Huhtikuun alkupuolella tulee voimaan uusi laki sukupuolen vahvistamisesta (ns. translaki) ja syyskuun alussa tulee muutoksia raskauden keskeyttämistä koskevaan lakiin (ns. aborttilaki). Valtioneuvosto teki 30.4. useita asetusmuutoksia, joiden avulla lakimuutoksia pannaan täytäntöön.

Uusi kirkkolaki voimaan heinäkuussa

30.3.2023 13.53
OKM
Evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolainsäädännön uudistus tehostaa kirkon ja seurakuntien hallintoa. Uusi kirkkolaki ja siihen liittyvät lait tulevat voimaan 1.7.2023. Tullessaan voimaan uusi kirkkolaki korvaa nykyisen vuonna 1994 voimaan tulleen kirkkolain. Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 30.3.2023. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 14.4.2023.