Päätökset

Istuntosali valtioneuvoston linnassa.

Päätössivuilla julkaistaan tulevien istuntojen ajankohdat. Valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat julkaistaan istuntoja edeltävänä päivänä n. klo 15.

Kaikkien istuntojen päätökset julkaistaan istuntojen jälkeen. Ministeriöiden julkaisevat tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Julkaistut istuntoaineistot

Ministeriöiden päätöstiedotteet

Sähkölämmitteiset taloyhtiöt voivat hakea tukea lämmityskulujen maksuun 17.4. alkaen

16.3.2023 14.13
YM
Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, jolla säädetään sähkölämmitteisille taloyhtiöille myönnettävästä kertaluontoisesta tuesta. Tuki vähentää asunto-osakeyhtiön paineita siirtää kohonneita lämmityskuluja vastikkeisiin asukkaiden maksettavaksi.

Tasa-arvovaltuutetuksi Rainer Hiltunen

16.3.2023 13.25
OM
Valtioneuvosto on tänään nimittänyt uudeksi tasa-arvovaltuutetuksi oikeustieteen kandidaatti Rainer Hiltusen 17.4.2023 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

Lääkeviraston maksuasetuksen uudistus on kannatettava, ehdotus vaatii tarkentamista

16.3.2023 13.32
STM
Euroopan komissio on antanut asetusehdotuksen Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista ja palkkioista. Tavoitteena on siirtyä kiinteämääräisestä maksujärjestelmästä kustannusperusteiseen järjestelmään. Valtioneuvosto pitää ehdotusta lähtökohtaisesti kannatettavana, mutta jäsenmaiden näkemykset tulisi huomioida paremmin.

Yritystukien tutkimusjaosto asetettiin uudelle toimikaudelle 

16.3.2023 14.49
TEM
Hallitus asetti 16.3.2023 yritystukien tutkimusjaoston uudelle toimikaudelle 1.4.2023–31.3.2027. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva riippumaton tutkimusjaosto tuottaa informaatiota yritystukijärjestelmän kehittymisestä sekä edistää vaikuttavuuden arvioinnin laatua ja tutkimuksen hyödyntämistä politiikanteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.