Päätökset

Istuntosali valtioneuvoston linnassa.

Päätössivuilla julkaistaan tulevien istuntojen ajankohdat. Valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat julkaistaan istuntoja edeltävänä päivänä n. klo 15.

Kaikkien istuntojen päätökset julkaistaan istuntojen jälkeen. Ministeriöiden julkaisevat tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Julkaistut istuntoaineistot

Ministeriöiden päätöstiedotteet

Tasavallan presidentin esittely 25.5.2023
Tasavallan presidentti myönsi 68 arvonimeä

25.5.2023 14.54
VNK

Tasavallan presidentti myönsi torstaina 25. toukokuuta 68 arvonimeä. Presidentti myönsi vuorineuvoksen arvonimet toimitusjohtaja Matti Karppiselle ja Timo Lappalaiselle. Valtiopäiväneuvoksen arvonimen saivat entiset kansanedustajat ja ministerit Anneli Taina sekä Tapani Tölli. Lääkintöneuvoksen arvonimi myönnettiin entiselle terveyskeskuslääkärille Tapani Kiminkiselle ja musiikkineuvoksen arvonimi entiselle kansanedustajalle,viihdetaitelija Mikko Alatalolle.

Tasavallan presidentin myöntämät arvonimet 25.5.2023
Esittelyn päätösaineisto


Suomi lähettää Ukrainalle lisää puolustustarvikeapua

25.5.2023 13.47
PLM
Suomi toimittaa Ukrainaan lisää puolustustarvikeapua. Tasavallan presidentti päätti asiasta 25.5.2023 valtioneuvoston esityksestä. Tämä on kuudestoista puolustustarvikeapulähetys Suomelta Ukrainalle.

EU:n suorien tukien lopulliset tasot vahvistettu vuodelle 2022

25.5.2023 16.22
MMM
Hallitus vahvisti tänään EU:n kokonaan rahoittamien suorien viljelijätukien vuoden 2022 lopulliset yksikkötasot. Vuoden 2022 maksettavia suoria tukia ovat perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuki ja tuotantosidonnaiset palkkiot nautaeläimille, lampaille ja vuohille ja tietyille peltokasveille. Ruokavirasto aloittaa tukien maksun 8. kesäkuuta.

Valtio korvaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyviä harjoittelukustannuksia

25.5.2023 14.07
STM
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella määritetään harjoittelukorvauksen suuruus, joka on 36 euroa jokaiselta harjoitteluviikolta. Asetuksen on määrä tulla voimaan 1.6.2023.