Päätökset

Istuntosali valtioneuvoston linnassa.

Päätössivuilla julkaistaan tulevien istuntojen ajankohdat. Valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat julkaistaan istuntoja edeltävänä päivänä n. klo 15.

Kaikkien istuntojen päätökset julkaistaan istuntojen jälkeen. Ministeriöiden julkaisevat tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Julkaistut istuntoaineistot

Ministeriöiden päätöstiedotteet

Tartuntatautirekistereitä pääsevät jatkossa katsomaan lääkärien lisäksi myös hoitajat

8.6.2023 13.52
STM
Lääkäri
Valtioneuvosto esittää eduskunnalle lakimuutosta, jonka myötä THL:n ylläpitämistä tartuntatautirekistereistä saisivat tietoa kaikki tartuntatautien torjuntaan osallistuvat terveydenhuollon työntekijät eivätkä ainoastaan tartuntataudeista vastaavat lääkärit.

Naton Ottawan sopimus tuli voimaan

8.6.2023 13.28
UM
Valtioneuvoston yleisistunto antoi 8. kesäkuuta asetuksen Ottawan sopimuksesta eli Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdystä sopimuksesta.

Valtioneuvosto kannattaa EU:n tavoitetta edistää tavaroiden korjaamista

8.6.2023 13.29
OM
Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission direktiiviehdotuksesta, jolla pyritään edistämään tavaroiden korjaamista. Valtioneuvosto pitää tärkeänä ehdotuksen tavoitetta edistää kestävää kulutusta.