Päätökset

Istuntosali valtioneuvoston linnassa.

Päätössivuilla julkaistaan tulevien istuntojen ajankohdat. Valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat julkaistaan istuntoja edeltävänä päivänä n. klo 15.

Kaikkien istuntojen päätökset julkaistaan istuntojen jälkeen. Ministeriöiden julkaisevat tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Julkaistut istuntoaineistot

Ministeriöiden päätöstiedotteet

Kolmelle merituulipuistohankkeelle tutkimusluvat Suomen talousvyöhykkeelle

1.6.2023 14.02
TEM
tuulivoimaloita meren äärellä
Valtioneuvosto myönsi 1.6.2023 Ørsted Wind Power A/S:lle, Nordi Offshore Wind Oy:lle ja Skyborn Renewables Finland Oy:lle ehdolliset suostumukset suorittaa merituulivoimapuistohankkeisiin liittyviä merialueen ja merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä.

Yhdelle hyvinvointialueelle mahdollisuus ottaa uutta lainaa

1.6.2023 13.41
VM
Ikkuna ja kasveja
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue voi ottaa uutta pitkäaikaista lainaa vuonna 2024. Muut hyvinvointialueet voivat jatkaa aiempia investointihankkeita normaalisti ja nostaa niihin osoitetut lainat, mutta ne eivät voi ottaa lainaa uusiin hankkeisiin.

Kansallinen Lääkekehityskeskus TEM:n omistajaohjaukseen

1.6.2023 14.21
STM TEM
Lääketiede
Hallitus päätti 1.6.2023 muuttaa työ- ja elinkeinoministeriöstä annettua valtioneuvoston asetusta ja lisätä Kansallinen Lääkekehityskeskus Oy osaksi työ- ja elinkeinoministeriön toimialaa aikaisemman sosiaali- ja terveysministeriön sijaan.