Valtioneuvoston yleisistunto 5.6.2020 VN 64/2020

Istunnon ajankohta 5.6.2020 12.00 | Paikka: Helsinki

5.6.2020 12.34 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi