Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 VN 62/2022

Istunnon ajankohta 16.6.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

16.6.2022 13.48 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Sisäministeriö

Marja-Riitta Salokannel, Henkilöstö- ja hallintojohtaja p.029 5488304

Sisäministeriön virkamiesten määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi *

Berit Kiuru, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488283

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Tuuli Tuunanen, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488658

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Puolustusministeriö

Minnamaria Nurminen, Hallitusneuvos p.029 5140602

Kutsunta-asiain keskuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Minna Laatikainen, Henkilöstöpäällikkö, esittelijä p.029 5342132

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, Hallitusneuvos p.+35 8295063523

Työ- ja elinkeinoministeriön kuuden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5163522

Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Emmi Vettenranta, Asiantuntija, esittelijä p.+35 8295163772

Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.7.2022 – 30.6.2025


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.