Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Rajamenettely voitaisiin ottaa käyttöön Suomen rajalla laajamittaisen maahantulon ja muuttoliikkeen välineellistämisen tilanteissa

22.6.2022 11.11
SM
Jatkossa rajamenettely voitaisiin ottaa käyttöön valtioneuvoston päätöksellä, jos Suomeen saapuisi poikkeuksellisen paljon maahantulijoita lyhyessä ajassa tai jos Suomeen kohdistuisi muuttoliikettä hyväksikäyttävää hybridivaikuttamista. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta 22.6. Esityksellä on tarkoitus parantaa mahdollisuuksia hallita Suomen alueelle jo suuntautunutta maahantuloa. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Anu Sajavaara valtakunnansovittelijaksi

22.6.2022 10.35
TEM Valtakunnansovittelijan toimisto
Anu Sajavaara
Oikeustieteen kandidaatti Anu Sajavaara on nimitetty valtakunnansovittelijaksi 6.8.2022–5.8.2026 väliseksi ajaksi. Nimityksestä päätti valtioneuvosto 22.6.2022.

Hallituksen esitys
Verotustietojen julkisuus laajenee muuttuneisiin verotustietoihin

22.6.2022 10.35
VM
Muuttuneet verotustiedot ovat jatkossa julkisia tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa. Hallitus antoi esityksen lainmuutoksista keskiviikkona 22. kesäkuuta.

Koronaan liittyviä sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia jatketaan 2022 loppuun

22.6.2022 10.38
STM
Suomessa asuvan tai työskentelevän sairausvakuutetun pääsy koronarokotukseen ja -testaukseen turvataan jatkossakin. Lisäksi oikeutta tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä jatketaan.

Laki energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta voimaan

22.6.2022 11.20
TEM
Sähkölinja
Laki energiaintensiivisen, eli paljon energiaa käyttävän, teollisuuden sähköistämistuesta tulee voimaan heinäkuun alussa. Tuen tavoitteena on vauhdittaa teollisen tuotannon siirtymää kohti hiilineutraalimpaa toimintaa.