Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Valtioneuvoston yleisistunnon 1.12.2022 asialista

30.11.2022 15.25
VNK

Hallituksen esitys hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta eduskuntaan

24.11.2022 14.05
VM
Hallitus esittää muutoksia hyvinvointialueiden siirtymätasaukseen ja vuoden 2023 rahoitusta korjaavaan kertakorvaukseen. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2023. Yliopistosairaalalisä ei sisälly esitykseen tässä vaiheessa.

Kehitysvammalain muutoksilla turvattaisiin palveluiden jatkuvuus 1.1.2023 hyvinvointialueilla eduskunnan jatkaessa vammaispalvelulain käsittelyä

24.11.2022 13.30
STM
Hallitus on antanut vammaispalvelulainsäädännön uudistamista koskevan esityksen eduskunnalle 22.9.2022 (HE 191/2022 vp). Sen käsittely jatkuu eduskunnassa. Tänään annettavalla kehitysvammalakia koskevalla esityksellä huolehditaan hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä 1.1.2023 tarvittavista välttämättömistä lakimuutoksista vammaispalvelulain käsittelyn ollessa eduskunnassa vielä kesken.

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2023 hyväksytty

24.11.2022 16.12
VN TEAS VNK
Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 24. marraskuuta yleisistunnossaan valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman vuodelle 2023.

Sosiaalinen luototus laajenee käyttöön koko Suomeen 

24.11.2022 14.03
STM
Jokaisen hyvinvointialueen on järjestettävä sosiaalista luototusta alueellaan 1.8.2023 alkaen. Sosiaalinen luototus pysyy edelleen sosiaalihuoltoon kuuluvana sosiaalityön välineenä. Uutta on se, että sosiaaliseen luototukseen voidaan myöntää vapaakuukausia ja maksuvapautuksia laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Liisa Siika-aho STM:n sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäälliköksi

24.11.2022 13.27
STM
Valtioneuvosto on nimittänyt torstaina 24. marraskuuta Liisa Siika-ahon sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäälliköksi. Siika-aho aloittaa tehtävässään 1.12.2022. Määräaikainen nimitys kestää 30.11.2027 asti.