Tietoa valtioneuvostosta

Valtioneuvoston käsite on monimerkityksellinen. Sillä voidaan tarkoittaa pääministeristä ja muista ministereistä koostuvaa maan hallitusta. Sillä voidaan myös tarkoittaa valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden muodostamaa organisatorista kokonaisuutta. Toisinaan valtioneuvostolla tarkoitetaan myös pelkästään valtioneuvoston yleisistuntoa tai ministeristökokonaisuutta. Useimmiten asiayhteydestä ilmenee, mitä missäkin yhteydessä tarkoitetaan. 

Valtioneuvostossa on nykyisin 12 ministeriötä. Kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta.

Valtioneuvoston yleisistunnossa asioiden käsittelyä johtaa pääministeri. Pääministeri on myös lakisääteisten ministerivaliokuntien puheenjohtaja.

Ministerin käsikirja

Ministerin käsikirja

Ministerin käsikirjaan on koottu perustietoa valtioneuvoston toiminnasta, valtioneuvoston jäsenten roolista, ministerin osallistumisesta asioiden valmisteluun, päätöksentekoon ja eduskuntatyöhön sekä ministerin vastuusta.

Ministerin käsikirja

 • Nimittäminen ja järjestäytyminen »

  Pääministerin valinta alkaa eduskuntaryhmien välisillä neuvotteluilla hallitusohjelmasta ja hallituksen kokoonpanosta.

 • Valtioneuvoston toiminta »

  Valtioneuvostossa on nykyisin 12 ministeriötä. Kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta.

 • Pääministerin tehtävät »

  Pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja valvoo hallitusohjelman toimeenpanoa.

 • Ministerivaliokunnat »

  Valtioneuvostolla on neljä lakisääteistä ministerivaliokuntaa. Asioiden valmistelua varten voidaan asettaa myös muita ministerivaliokuntia.

 • Hallituksen neuvottelut ja ministerityöryhmät »

  Hallituksen neuvottelu on ministereiden epävirallinen kokous. Monet hallituksen keskeiset päätökset käsitellään hallituksen iltakoulussa ennen viemistä valtioneuvoston yleisistuntoon.

 • EU-asioiden käsittely valtioneuvostossa »

  Päävastuu EU-asioiden seurannasta, valmistelusta ja Suomen kantojen määrittelystä on toimivaltaisilla ministeriöillä.

 • Valtioneuvosto ja eduskunta »

  Eduskunnan tärkein tehtävä on säätää lakeja. Eduskunnalla on itsenäinen aloiteoikeus, mutta käytännössä valtaosa eduskunnan päätöksistä perustuu hallituksen esityksiin.

 • Valtioneuvoston termit selitettyinä »

  Valtioneuvoston toimintaan liittyy erityissanastoa, jota käytetään verkkosivuilla ja muissa materiaaleissa.

 • Historiaa »

  Vuosina 1808–09 käydyn Suomen sodan seurauksena Suomi irrotettiin Ruotsista ja liitettiin suuriruhtinaskuntana Venäjään. Vuonna 1809 Suomi sai oman keskushallinnon. Silloin perustettiin myös valtioneuvoston edeltäjä, hallituskonselji.

 • Toimi- ja edustustilat »

  Hallituksen keskeiset toimitilat sijaitsevat valtioneuvoston linnassa Senaatintorin laidalla.