FI SV EN

Kokoonpano

Neuvostoon kuuluvat pääministeri puheenjohtajana, opetus- ja kulttuuriministeri ja elinkeinoministeri varapuheenjohtajina sekä yksi valtioneuvoston nimittämä muu ministeri.

Ministerijäsenten lisäksi neuvostoon kuuluu viisi muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto
nimittää eduskunnan vaalikaudeksi. Neuvoston jäsenten tulee edustaa laaja-alaisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan asiantuntemusta.

Puheenjohtaja 

pääministeri Juha Sipilä 

Varapuheenjohtajat

opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen 
elinkeinoministeri Mika Lintilä

Jäsenet

puolustusministeri Jussi Niinistö  
akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen, Turun yliopisto 
partner Ilkka Kivimäki, Inventure Oy 
rehtori Liisa Laakso, Tampereen yliopisto 
teknologiajohtaja Jyrki Ovaska, UPM Oyj 
toimitusjohtaja Antti Vasara, VTT Oy 

Pysyvät asiantuntijat

valtiosihteeri Paula Lehtomäki, valtioneuvoston kanslia
kansliapäällikkö Jari Gustafsson, työ- ja elinkeinoministeri
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia
pääjohtaja Pekka Soini, Tekes

Tutkimus- ja innovaationeuvoston valmistelu

Tutkimus- ja innovaationeuvoston asioiden valmistelusta vastaavat valtioneuvoston kanslia, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Akatemia ja Innovaatiorahoituskeskus Tekes yhteisesti. Valmistelun koordinointia varten mainitut valmisteluvastuulliset organisaatiot ovat nimenneet yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöt vastaavat kokousasiakirjojen ja muun materiaalin tuottamisesta.

Keskeinen osa valmistelua on tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sekä tutkimustulosten käytön ja talouselämän asiantuntemuksen laaja hyödyntäminen. Valmistelussa hyödynnetään kulloinkin käsiteltävän asian kannalta parasta asiantuntemusta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yhteystiedot

Tutkimus- ja innovaationeuvosto
Käyntiosoite:            Meritullinkatu 10, 3 krs, 00170 Helsinki
Postitusosoite:         PL 29, 00023 Valtioneuvosto
Sähköpostiosoite:   tin(at)minedu.fi

Tiedeasiainneuvos Erja Heikkinen
Puhelin:                   0295 330 101
Sähköpostiosoite:  [email protected]