Hyppää sisältöön

Virvoitusjuomaverotus uudistuu

Julkaisuajankohta 13.4.2023 11.20
Tiedote

Virvoitusjuomien valmisteveroon sisältyvää terveysohjausta vahvistetaan. Virvoitusjuomavero porrastetaan juoman sokeripitoisuuden perusteella nykyisen kahden veroluokan sijaan kuuteen veroluokkaan.

Alimman veroluokan veroa kannetaan sokerittomista juomista kuten nykyisin. Sokerittomien juomien vero laskee nykyisestä 13 sentistä 9 senttiin litralta. Sokeripitoisten juomien veron määrä on 16, 24, 32, 40 tai 48 senttiä litralta riippumatta siitä, onko kyse lisättyä sokeria vai ainoastaan luontaista sokeria sisältävistä juomista.

Veromuutosten tavoitteena on ohjata kulutusta ja tuotantoa korkean sokeripitoisuuden juomista vähemmän sokeria sisältäviin juomiin. Samalla tavoitteena on kuitenkin myös ylläpitää verotuottoja.

Pakkaamattomat juomat jäävät veron ulkopuolelle

Virvoitusjuomaveron veropohjaan tulee muutoksia uudistuksen myötä. Makeuttamattomien ja maustamattomien vesien ja kivennäisvesien verotus muuttuu siten, että virvoitusjuomaveroa kannetaan myös yli viiden litran vähittäismyyntipakkaukseen pakatuista juomista. Toiseksi veron piiristä poistuvat kiinteät juoma-ainekset. 

Kolmas veropohjan muutos lisättiin lakiin eduskuntakäsittelyn aikana. Eduskunta rajasi veron ulkopuolelle pakkaamattomat juomat, jotka on valmistettu välittömään myyntiin elintarvikkeen luovutuspaikassa. Pakkaamattomien juomien osalta laissa viitataan elintarvikelainsäädäntöön, jonka mukaan pakkaamattomalla elintarvikkeella tarkoitetaan "loppukuluttajalle sellaisenaan tarkoitettua elintarviketta, jonka kuluttaja itse pakkaa, joka pakataan kuluttajan pyynnöstä elintarvikkeen luovutuspaikassa, joka on valmiiksi pakattu elintarvikkeen luovutuspaikassa välitöntä myyntiä varten tai joka tarjoillaan elintarvikkeen luovutuspaikassa loppukuluttajalle valmiina nautittavaksi". Verottomuuden edellytyksenä on, että pakkaamattomat tuotteet luovutetaan samasta elintarvikkeen luovutuspaikasta kuin missä ne on valmistettu.  

Muutos voimaan valtiontukihyväksynnän jälkeen

Eduskunta on hyväksynyt lain virvoitusjuomaveron muuttamiseksi. Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa lain. Virvoitusjuomaveron muutokset tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella myöhemmin säädettävänä ajankohtana vasta sen jälkeen, kun Euroopan komissiolta on saatu muutoksille hyväksyntä valtiontukimenettelyssä. Siihen saakka virvoitusjuomaveroa kannetaan nykyiseen tapaan. 

Virvoitusjuomaveron uudistaminen perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan. Uudistaminen on vuoden 2022 talousarvioneuvotteluiden linjausten mukaisesti ensimmäinen vaihe terveysperusteisen veron valmistelussa.

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen julkaistaan kokonaisuudessaan päätökset-sivulla

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Pia Kivimies, puh. 02955 30183, pia.kivimies(at)gov.fi