Hoppa till innehåll

Punktskatten på läskedrycker reformeras

Utgivningsdatum 13.4.2023 11.20
Pressmeddelande

Punktskatten på läskedrycker ändras för att stärka skattens hälsostyrning. Punktskatten ska i fortsättningen graderas enligt dryckens sockerhalt i sex skatteklasser i stället för de nuvarande två skatteklasserna.

För sockerfria produkter tas på samma sätt som för närvarande ut skatt enligt den lägsta skatteklassen. Skatten på sockerfria drycker sjunker till 9 cent per liter från nuvarande 13 cent. Skattebeloppet för drycker som innehåller socker är 16, 24, 32, 40 eller 48 cent per liter, oberoende av om det är fråga om drycker som innehåller tillsatt socker eller endast naturlig socker.

Målet är att styra konsumtionen och produktionen från drycker med högt sockerinnehåll till drycker som innehåller mindre socker. Samtidigt är målet dock också att upprätthålla skatteintäkterna.

Drycker som inte är färdigförpackade undantas från skatten

I och med reformen ändras skattebasen för punktskatten på läskedrycker. För det första ändras beskattningen av osötade och icke-smaksatta vatten och mineralvatten så att punktskatt på läskedrycker också tas ut för drycker som har packats i minutförsäljningsförpackningar som rymmer mer än fem liter. För det andra ska dryckesingredienser i fast form inte längre omfattas av punktskatten. 

Den tredje ändringen i skattebasen fogades till lagen under riksdagsbehandlingen. Riksdagen undantog från skatten sådana drycker som inte är färdigförpackade och som har tillverkats för direkt försäljning på livsmedlets överlåtelseplats. När det gäller drycker som inte är färdigförpackade hänvisas det i lagen till livsmedelslagstiftningen enligt vilken man med livsmedel som inte är färdigförpackat avser ”ett livsmedel som i oförändrat skick tillhandahålls slutkonsumenten och som konsumenten själv förpackar, som förpackas på konsumentens begäran på livsmedlets överlåtelseplats, som har färdigförpackats på livsmedlets överlåtelseplats för direkt försäljning eller som serveras på livsmedlets överlåtelseplats där det är avsett att förtäras av slutkonsumenten”. En förutsättning för skattefrihet är att produkterna som inte är färdigförpackade har tillverkats på den plats där de överlåts.  

Ändringen träder i kraft efter godkännande av statligt stöd

Riksdagen har godkänt lagen om ändring av punktskatten på läskedrycker. Statsrådet föreslår att republikens president stadfäster lagen. Ändringarna i punktskatten på läskedrycker träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms senare genom förordning av statsrådet efter att Europeiska kommissionen har gett sitt godkännande till ändringen i förfarandet för statligt stöd. Fram till dess tas punktskatt på läskedrycker ut på samma sätt som för närvarande. 

Reformen av punktskatten på läskedrycker ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Reformen är det första steget i beredningen av en hälsobaserad skatt i enlighet med riktlinjerna som slogs fast vid budgetförhandlingarna 2022.

Riksdagens svar på regeringens proposition publiceras i sin helhet på sidan vm.fi/paatokset

Ytterligare upplysningar:
Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30183, pia.kivimies(at)gov.fi