Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti toimeentulotukilain uudistamista valmistelevan työryhmän

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2020 16.28
Tiedote 132/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toimeentulotukilain uudistamista valmistelevan työryhmän. Sen toimikausi on 31.5.2021 saakka. Tavoitteena on selkiyttää toimeentulotuen rakennetta ja yhteyksiä sosiaalihuoltoon.

Työryhmä tekee ehdotuksen toimeentulotuki- ja sosiaalihuollon lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista, joiden pitää vahvistaa toimeentulotuen roolia sosiaalihuoltoon kuuluvana viimesijaisena taloudellisena tukena.

Ehdotusta laatiessaan työryhmän on otettava huomioon sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvä muutostyö, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät jatkossa maakunnille. Toimeentulotuen on uudistuneessa sosiaalihuollon rakenteessa toimittava kiinteästi sosiaalityön välineenä ja osana sosiaalihuollon tuen ja palvelujen kokonaisuutta.

Työryhmältä odotetaan ehdotuksia myös siitä, miten yhteys ensisijaisten etuuksien ja toimeentulotuen toimeenpanon välillä toimisi mahdollisimman sujuvasti.

Samoin ehdotuksia tarvitaan siitä, miten toimeentulotuen myöntämisessä voitaisiin hyödyntää etuusjärjestelmästä kertynyttä tietoa ja sähköisiä menetelmiä mahdollisimman tehokkaasti. 

Taustalla perustoimeentulotuen käsittelyn siirtyminen Kelan vastuulle ja oikeudellisen työryhmän raportti

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan vastuulle vuoden 2017 alusta lukien. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyivät edelleen kuntien vastuulla.

Toimeentulotuki on edelleen osa sosiaalihuollon kokonaisuutta. Kyseessä on viimesijainen harkinnanvarainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen vähintään välttämätön toimeentulo.

Työryhmän työn taustalla on havainnot, joita sosiaali- ja terveysministeriön asettama toimeentulotukiasioiden oikeudellinen asiantuntijatyöryhmä on esittänyt raportissaan.

Raportti julkistetaan samanaikaisesti työryhmän asettamisen kanssa. Työryhmä nostaa esiin selvittämistä vaativia kysymyksiä sekä esittää näkökohtia, jotka olisi otettava huomioon toimeentulotukea edelleen kehitettäessä.

Raportin mukaan perustoimeentulotuen siirryttyä Kelan itsenäiseen päätösvaltaan toimeentulotuki irtautui sosiaalihuollon muusta päätöksenteosta. Toimeentulotukilaissa toimeentulotuki eri muodoissaan (perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, harkinnanvarainen tuki) ovat kuitenkin edelleen yksi kokonaisuus. 

Lainsäädännön ja toimeenpanon haasteet tulevat esiin erityisesti niissä tilanteissa, joissa edellytetään Kelan perustoimeentulotuen, kuntien täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä sosiaalityön yhteistyötä. 

Nykyisessä järjestelmässä asiakkaan perustoimeentulotuen käsittely tapahtuu erillään sosiaalityöstä. Haasteet koskevat niitä asiakkaita, jotka tarvitsevat elämäntilanteessaan muutakin tukea kuin vain taloudellista tukea.

Toimeentulotuen toimeenpanosta on tehty useita erilaisia selvityksiä, jotka työryhmän pitää työssään ottaa huomioon. Toimeentulotuen rooli osana muuta sosiaaliturvaa sekä toisaalta sosiaalityön välineenä kaipaa kirkastamista. 

Lakiuudistus on osa hallitusohjelman toimeenpanoa

Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus toteuttaa toimeentulotuen kokonaisuudistuksen, jolla varmistetaan riittävä viimesijaisen toimeentulon turva ja sosiaalista tukea tarvitsevien ihmisten oikea-aikaiset palvelut.

Toimeentulotukilain uudistuksessa huomioidaan yhtymäkohdat muihin hallitusohjelmassa käynnistettyihin isoihin uudistuksiin, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sekä parlamentaarisessa komiteassa valmisteltavaan sosiaaliturvan uudistamiseen.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Eveliina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja siinä ovat edustettuina toimeentulotukilain uudistamisen kannalta keskeiset tahot.

Lisätietoja:

Johtaja Eveliina Pöyhönen, etunimi. [email protected]
Neuvotteleva virkamiesSusanna Rahkonen, [email protected]
Erityisasiantuntija Ritva Liukonen, [email protected]