Hyppää sisältöön

Ukrainalaisten tilapäistä suojelua saavien oleskelulupia jatketaan ilman erillistä hakua

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2022 14.42
Tiedote

Ulkomaalaislain väliaikaisella muutoksella varmistetaan, että tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnetty oleskelulupa on voimassa koko sen ajan, kun tilapäinen suojelu EU:ssa jatkuu. Ensimmäinen oleskelulupa myönnetään suoraan suojelun koko voimassaoloajaksi. Jo oleskeluluvan saaneen henkilön ei myöskään tarvitse erikseen hakea oleskeluluvalleen jatkoa. Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutoksen 29.12.

Oleskelulupa osoitetaan oleskelulupakortilla. Tilapäistä suojelua saavalla myös oleskelulupakortin voimassaolo jatkuu suoraan lain nojalla koko sen ajan, kun oleskelulupa on voimassa. Halutessaan hän voi hakea Maahanmuuttovirastolta uutta oleskelulupakorttia, jossa luvan ja kortin voimassaoloa koskevat merkinnät ovat ajan tasalla esimerkiksi matkustamista varten.

Väliaikainen lakimuutos on voimassa 19.1.2023–4.3.2025. Maahanmuuttovirasto informoi tilapäistä suojelua saavia asiakkaitaan muutoksesta.

Neuvoston päätös velvoittaa EU-maat myöntämään tilapäistä suojelua

Tällä hetkellä EU:ssa käyttöön otettu tilapäinen suojelu on voimassa vuoden ajan EU-neuvoston päätöksen voimaantulosta eli 4.3.2023 saakka. Tämän jälkeen suojelu jatkuu automaattisesti vielä vuodella, ellei neuvosto päätä sen lakkaamisesta. Neuvosto voi vielä tehdä vuoden jatkopäätöksen suojelun jatkamiseksi. Tilapäisen suojelun direktiivin mukaan enimmäiskesto voi olla yhteensä enintään kolme vuotta.

Sinä aikana, kun päätös on voimassa, Suomi ja kaikki EU-maat ovat velvollisia myöntämään päätöksessä määritetylle ryhmälle tilapäistä suojelua ja sen osoitukseksi oleskeluluvan. Suomessa tilapäisen suojelun perusteella on annettu oleskelulupa noin 45 000:lle Ukrainasta paenneelle.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Kukka Krüger, p. 0295 488 270, [email protected]