Hoppa till innehåll

Giltighetstiden för uppehållstillstånd för ukrainare som får tillfälligt skydd förlängs utan separat ansökan

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2022 14.42
Pressmeddelande

Genom en temporär ändring av utlänningslagen säkerställs att de uppehållstillstånd som beviljats i Finland på grund av tillfälligt skydd ska gälla under hela den tid det tillfälliga skyddet inom EU gäller. Det första uppehållstillståndet beviljas direkt för hela den tid skyddet gäller. Den som redan fått uppehållstillstånd behöver inte heller separat ansöka om förlängning av tillståndets giltighetstid. Republikens president stadfäste lagändringen den 29 december.

Uppehållstillstånd ska visas med ett uppehållstillståndskort. För den som får tillfälligt skydd fortsätter även uppehållstillståndskortet att gälla direkt med stöd av lagen under hela den tid som uppehållstillståndet är i kraft. Om personen så önskar kan han eller hon hos Migrationsverket ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort med uppdaterade anteckningar om tillståndets och kortets giltighet till exempel för resor.

Den temporära lagändringen gäller 19.1.2023–4.3.2025. Migrationsverket informerar dem som får tillfälligt skydd om ändringen.

Rådets beslut förpliktar EU-länderna att bevilja tillfälligt skydd

Det tillfälliga skydd som införts i EU gäller i ett år från ikraftträdandet av rådets beslut, det vill säga fram till den 4 mars 2023. Därefter fortsätter skyddet automatiskt med ytterligare ett år, om inte rådet beslutar att det ska upphöra. Rådet kan dessutom fatta beslut om fortsatt skydd ännu i ett år till. Enligt direktivet om tillfälligt skydd kan skyddet gälla sammanlagt i högst tre år.

Medan beslutet är i kraft är Finland och alla EU-länder skyldiga att bevilja den grupp som anges i beslutet tillfälligt skydd och som intyg på detta uppehållstillstånd. Omkring 45 000 personer som flytt från Ukraina har beviljats uppehållstillstånd i Finland på grund av tillfälligt skydd.

Ytterligare information:

Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected]