Hyppää sisältöön

Ammattibarometri: Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on noussut koronaa edeltäneelle tasolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.4.2022 8.00
Tiedote
Ammattibarometri 1/2022: Top5 ammatit niistä missä on pulaa työntekijöistä ja niistä, joissa on pulaa työntekijöistä.

Työvoimapula-ammattien määrä on noussut korona-aikaa edeltäneelle tasolle ja sote-alan ammatit ovat yhä listan kärjessä. Uusina työvoimapulasta kärsivien joukkoon ovat nousseet ravintola- ja rakennusalojen ammatit. Työvoiman ylitarjontaa potevien ammattien määrä on laskenut vain loivasti.

Tulokset käyvät ilmi kevään 2022 Ammattibarometrista, jonka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 5.4.2022. Ammattibarometrin tuloksia voi tarkastella myös seutukunnittain. Tulokset pohjautuvat helmi-maaliskuussa tehtyyn arviointiin.

"Ammattibarometrin tulokset kertovat, että meillä on sekä työvoimapulaa että työn ja työnhakijoiden kohtaanto-ongelmaa. Kumpaakin ongelmaa on kyettävä hoitamaan tehokkaasti, jottei hyvä vauhti taloudessa hyytyisi," sanoo työministeri Tuula Haatainen.

"Ratkomme laajassa yhteistyössä kohtaanto-ongelmaa kolmella eri tavalla: Toimialoittainen työvoimatiekartta –hanke, digitaalisen Työmarkkinatorin uudistus ja TE-palvelut 2024 –uudistus. Näistä Työmarkkinatori otetaan käyttöön jo toukokuussa ja tiekarttahankkeen ehdotukset valmistuvat vuoden loppuun mennessä," kertoo työministeri Haatainen.

Tutustu Ammattibarometrin tuloksiin tästä tiedotteesta.

Työvoimapula syvenee ja laajenee terveys- ja sosiaalialalla

Näkemys terveys- ja sosiaalialan työvoiman saatavuustilanteesta on syksystä edelleen hieman synkentynyt. Top-15 –listan kärjessä olevien lähihoitajien ja sairaanhoitajien pula on suurta ja työvoimaa alalle kaivataan laajasti koko maassa. Kysynnän volyymit ovat myös suuria. Vuoden 2021 loppupuolella lähihoitajien avoimia työpaikkoja on ollut työnvälityksessä keskimäärin 8 000 kuukaudessa. Sairaanhoitajien paikkoja ilmoitettiin noin 4 600 kuukaudessa.

Ravintola-ala työvoiman ylitarjonnasta työvoimapulaan

Vielä vuosi sitten ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden työmahdollisuudet olivat rajatut ja näiden ammattien osalla työvoimasta oli ylitarjontaa. Tilanne on vuoden aikana muuttunut selvästi.  Nyt ammatin työntekijöistä on pulaa ympäri Suomea. Usealla alueella pula on määritelty jopa suureksi.

Taustalla tässä on työvoiman kysynnän selvä muutos ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä. Kun vuoden 2021 alussa pahimpaan korona-aikaan ammatin uusia paikkoja ilmoitettiin työnvälitykseen noin 1 200 kuukaudessa, on vuoden 2022 alussa uusia paikkoja ilmoitettu jo noin 3 200 kuukaudessa.

Pula rakennusalan työnjohtajista nousee taas esille

Rakennusalan työnjohtajat olivat ammattibarometrin top-15 -listalla viimeksi keväällä 2019.  Ammatin osaajista on ollut tämänkin jälkeen jonkinasteista pulaa. Tilanne on kuitenkin vaihdellut alueellisesti. Keväällä 2021 rakennusalan työnjohtajista arvioitiin olevan pulaa noin puolessa Ely–alueista. Suurta pulaa ei katsottu olevan millään alueella. Viimeisimmässä arvioinnissa työnjohtajien pula on alueellisesti laajentunut ja Hämeessä sekä Pohjois-Savossa pula on jo suurta.

Rakennusalan työnjohtajien kysynnän ja tarjonnan volyymit eivät ole niin suuria kuin esimerkiksi ravintolatyöntekijöillä. Vuoden 2021 loppupuolella rakennusalan työnjohtajien avoimia työpaikkoja oli työnvälityksessä noin 600. Alan työttömiä oli työnvälityksen rekisterissä samaan aikaan noin 700.

Työvoiman ylitarjonta-ammateissa on vain loivaa vähenemää

Työvoiman ylitarjonta-ammattien top 15 -listalla muutokset ovat olleet vähäisiä. Ylitarjontaa työvoimasta on edelleen yleisesti mm. yleissihteerin ammatissa.

Ylitarjontaa työvoimasta on runsaasti luovan työn ja kulttuurialan ammateissa. Lisäksi työnhakijoita on työpaikkoja enemmän tarjolla ammatteihin, joiden vähenevään kysyntään ovat vaikuttaneet elinkeinorakenteessa tapahtuneet muutokset. Näitä ammatteja ovat mm. vaatturi, turkkuri, pukuompelija ja graafisen alan suunnittelija.

Ammattien työmarkkinatilanne tasapainoisin Satakunnassa ja Lapissa, pula työvoimasta lisääntymässä erityisesti Hämeessä ja Kainuussa

Ammattibarometrin mukaan työvoiman kysyntä ja tarjonta oli parhaiten tasapainossa reilun 200 ammatin suhteen Satakunnassa ja Etelä-Savossa. Suhteellisesti vähiten työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainossa olevia ammatteja oli arvioitsijoiden mukaan Kainuussa. Kainuussa työvoimapula-ammatiksi määriteltiin yli puolet arvioiduista ammateista. Tässä on huomattava, että Kainuussa on arvioitu vain noin 140 ammatin työmarkkinanäkymät.

Tulokset käyvät ilmi kevään Ammattibarometrista, joka perustuu työ- ja elinkeinotoimistoissa helmi-maaliskuun 2022 aikana tehtyyn arvioon hieman yli 200 ammatin kysynnän ja tarjonnan suhteista lähitulevaisuudessa.

Lisätiedot:
Työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, TEM, p. 0295 047 372
Osaavan työvoiman tiekarttahanke, Työmarkkinatori ja TE-palvelut 2024: alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, TEM, p. 0295 047 474
Ammattibarometri: neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala, TEM, p. 0295 048 450
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi