Hoppa till innehåll

Yrkesbarometern: Antalet yrken som lider av brist på arbetskraft har stigit till den nivå som föregick coronaviruset

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2022 8.00
Pressmeddelande
Den yrkesbarometern:  1/2022: Top5 yrkes i Finland.

Antalet yrken med brist på arbetskraft har stigit till samma nivå som före coronatiden och yrkena inom social- och hälsovården ligger fortfarande i topp på listan. Bland dem som lider av brist på arbetskraft har nya yrken inom restaurang- och byggbranschen dykt upp. Antalet yrken med överutbud av arbetskraft har bara minskat svagt.

Uppgifterna framgår av Yrkesbarometern 2022 som arbets- och näringsministeriet publicerade den 5 april 2022. Resultaten av yrkesbarometern kan också granskas enligt ekonomisk region. Resultaten baserar sig på en utvärdering som gjordes i februari–mars.

"Resultaten av yrkesbarometern visar att vi har både brist på arbetskraft och problem med matchningen mellan arbete och arbetssökande. Båda problemen måste kunna hanteras effektivt så att den goda utvecklingen i ekonomin inte stannar av," säger arbetsminister Tuula Haatainen.

"Vi löser matchningsproblemet i ett brett samarbete på tre olika sätt: Branschspecifika färdplansprojektet, reformen av det digitala Arbetsmarknadstorget och reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024. Av dessa tas Arbetsmarknadstorget i bruk redan i maj och förslagen till färdplansprojektet färdigställs före utgången av året," säger arbetsminister Haatainen.

Läs om resultaten av yrkesbarometern i detta pressmeddelande.

Bristen på arbetskraft fördjupas och utvidgas inom hälso- och socialvården

Synen på tillgången på arbetskraft inom hälso- och socialvården har ytterligare försämrats sedan hösten. Bristen på närvårdare och sjukskötare högst upp på topp 15-listan är stor och det behövs mycket arbetskraft inom branschen i hela landet. Efterfrågevolymerna är också stora. I slutet av 2021 har antalet lediga jobb för närvårdare varit i genomsnitt 8 000 per månad i arbetsförmedlingen. Antalet sjuksköterskeplatser uppgick till cirka 4 600 per månad.

Restaurangbranschen övergick från överutbud av till brist på arbetskraft

Ännu för ett år sedan var restaurang- och storhushållsarbetarnas arbetsmöjligheter begränsade och en del av dessa yrken hade överutbud. Situationen har förändrats tydligt under året. Nu råder det brist på yrkesarbetare runt om i Finland. I flera regioner har bristen definierats som rent av stor.

Bakgrunden till detta är en tydlig förändring i efterfrågan på arbetskraft i fråga om restaurang- och storhushållsarbetare. När det under den värsta coronatiden i början av 2021 anmäldes cirka 1 200 nya yrkesplatser per månad till arbetsförmedlingen har det i början av år 2022 redan anmälts cirka 3 200 nya platser i månaden.

Bristen på arbetsledare inom byggbranschen lyfts fram igen

Arbetsledarna inom byggbranschen var senast på topp 15-listan i yrkesbarometern våren 2019.  Också efter detta har det förekommit en viss brist på yrkeskunniga personer. Situationen har dock varierat regionalt. Våren 2021 uppskattades det att det råder brist på arbetsledare inom byggbranschen i ungefär hälften av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Det ansågs inte finnas någon större brist inom någon region. I den senaste utvärderingen har bristen på arbetsledare ökat regionalt och i Tavastehus och Norra Savolax är bristen redan stor.

Efterfrågan och utbudet i fråga om arbetsledare inom byggbranschen är inte lika stora som i fråga om till exempel restaurangarbetare. I slutet av 2021 fanns det cirka 600 lediga jobb för arbetsledare inom byggbranschen i arbetsförmedlingen. Antalet arbetslösa i branschen var samtidigt cirka 700 i arbetsförmedlingens register.

Yrken med överutbud på arbetskraft visar bara på en svag minskning

Topp 15-listan över yrken med överutbud av arbetskraft har inte förändrats mycket. Överutbud av arbetskraft finns fortfarande bl.a. i fråga om kontorssekreterare.

Det finns rikligt med överutbud på arbetskraft inom kreativt arbete och kulturyrken. Dessutom finns det tillgång till fler arbetssökande än arbetsplatser inom s.k. traditionella yrken, vars minskande efterfrågan har påverkats av förändringar i näringsstrukturen. Till dessa yrken hör bl.a. skräddare, körsnär, ateljésömmerska och prepressoperatör.

Det mest balanserade arbetsmarknadsläget för yrken finns i Satakunta och Lappland, bristen på arbetskraft ökar särskilt i Tavastland och Kajanaland

Enligt yrkesbarometern var efterfrågan på och utbudet av arbetskraft bäst balanserad i förhållande till drygt 200 yrken i Satakunta och Södra Savolax. Enligt utvärderarna fanns det relativt sett minst yrken i balans i fråga om efterfrågan på och utbud av arbetskraft i Kajanaland. I Kajanaland definierades över hälften av de utvärderade yrkena som yrken med brist på arbetskraft. Här bör det noteras att arbetsmarknadsutsikterna för endast cirka 140 yrken har utvärderats i Kajanaland.

Resultaten framgår av vårens yrkesbarometer, som baserar sig på arbets- och näringsbyråernas bedömning av förhållandet mellan efterfrågan och utbudet i fråga om drygt 200 yrken inom den närmaste framtiden. Bedömningen gjordes under februari–mars 2022.

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7372
Färdplansprojektet för kompetent arbetskraft, Arbetsmarknadstorget och arbets- och näringstjänsterna 2024: Elina Pylkkänen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7474
Yrkesbarometern: Mika Tuomaala, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8450
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(a)gov.fi