Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys Yleisradiosta annetun lain muuttamisesta lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2020 12.54 | Julkaistu suomeksi 29.3.2023 klo 9.58
Tiedote

Hallituksen esitys Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 pykälän muuttamisesta etenee lausunnoille. Lausuntoaikaa on 31.8.2020 asti.

Esityksen tavoitteena on tarkentaa Yleisradion roolia julkisen palvelun mediatalona ja muuttaa yhtiötä koskeva sääntely EU:n valtiontukisääntelyn mukaiseksi. Ehdotetut säännökset rajoittaisivat Yleisradion julkaiseman tekstimuotoisen sisällön tukemaan pääosin liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältäviä julkaisuja.

Ehdotetut säännökset selventäisivät nykyistä sääntelyä kaupallisen median toimintaympäristön kannalta. Samalla tarkoituksena on mahdollistaa, että Yleisradio voi jatkossakin tarjota tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun yleisradiotoimintaa.

Jatkossa Yleisradio ei voisi julkaista tekstimuotoista sisältöä ilman, että sisältö liittyy johonkin liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävään julkaisuun. Poikkeuksia olisivat tekstimuotoiset sisällöt, joita Yleisradio julkaisee Suomen tietotoimiston kanssa tehtyyn yhteistyöhön perustuen, nopeisiin uutistilanteisiin liittyvät uutissisällöt, lain mukaan välitetyt viranomaistiedotukset sekä ruotsinkieliset alueelliset, saamen- ja romaninkieliset sekä Suomen muilla maan vähemmistönä olevien kieliryhmien julkaistut tekstimuotoiset uutissisällöt sekä kulttuuriin ja oppimiseen liittyvät tekstimuotoiset sisällöt.

Muutoksen taustalla on Medialiiton Euroopan komissiolle 21.7.2017 tekemä kantelu, jonka johdosta Suomen viranomaiset ovat neuvotelleet Euroopan komission kanssa tarvittavista muutosehdotuksista Suomen lainsäädäntöön.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Mitä seuraavaksi?

Esityksen lausuntoaika päättyy 31.8.2020. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916

viestintäneuvos Kreetta Simola, p. 050 568 7155

viestintäneuvos Emil Asp, p. 040 509 9757

Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Hankeikkuna: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:sta annetun lain 7 §:n muuttamisesta (LVM039:00/2020)