Tieliikennelain kokonaisuudistus

LVM053:00/2013 Säädösvalmistelu

Uudessa tieliikennelaissa säädettäisiin liikenteessä käyttäytymisestä. Laki sisältäisi mm. liikennesäännöt ja ajoneuvon käyttämistä tiellä koskevat säännöt. Myös liikenteenohjauksesta ja liikennevirhemaksusta säädettäisiin.

Esitys annettiin eduskunnalle 23. marraskuuta 2017.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM053:00/2013

Asianumerot LVM/417/13/2013

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2013 – 31.12.2017

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys HE 180/2017 Käsittelytiedot eduskunnassa

Hyväksytty säädös 75/2015

Tavoitteet ja tuotokset

- Tieliikenteen käyttäytymistä koskeva sääntely muodostetaan yhdeksi kokonaisuudeksi, tieliikennelaiksi
- Liikenneturvallisuuden parantaminen
- Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
- Ympäristötavoitteiden tukeminen
- Uuden teknologian ja automatisaation huomioon ottaminen
- Lainsäädäntökokonaisuuden kohorenssin parantaminen, vähemmän sääntelyä
- Rakenteellinen ja sisällöllinen remontti, vähemmän sääntelyä
- Perustuslainmukaisuuden varmistaminen, säädöstason oikeellisuus
- Liikennesääntöjen, liikenteen lievien rikkomusten järjestelmän, liikenteen ohjausjärjestelmän ja ajoneuvojen käyttösäännösten kehittäminen ja mahdollinen uudistaminen
- Raitiovaunut kattavasti lainsäädännön piiriin

Tiivistelmä

Uudessa tieliikennelaissa säädettäisiin liikenteessä käyttäytymisestä. Laki sisältäisi mm. liikennesäännöt ja ajoneuvon käyttämistä tiellä koskevat säännöt. Myös liikenteenohjauksesta ja liikennevirhemaksusta säädettäisiin.

Esitys annettiin eduskunnalle 23. marraskuuta 2017.

Lähtökohdat

Tieliikennelakiin (267/1981) ja tieliikenneasetukseen (182/1982) on niiden voimaantulon jälkeen tehty lukuisia muutoksia. Sisältöä on siirretty muihin lakeihin ja alkuperäisiin säännöksiin on tehty lisäyksiä siten, että lainsäädäntö on kokonaisuutena vaikeasti hallittavissa. Säädösten uudistamiselle ja kokonaisuuden kohorenssin parantamiselle on vahvat perustelut.

Lisätietoja