Hyppää sisältöön

Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.

Valtioneuvoston yleisistunnon 21.11.2019 asialista

20.11.2019 15.21
VNK

Valtioneuvoston yleisistunto 14.11.2019
Hallitus kannustaa investoimaan – yrityksille korotetut poistot kone- ja laitehankinnoista

14.11.2019 13.53
VM
Hallitus kannustaa investoimaan – yrityksille korotetut poistot kone- ja laitehankinnoista

Yritykset saavat vähentää verotuksessa kone- ja laiteinvestoinnit nopeutetusti neljän vuoden ajan. Hallituksen esityksen tavoitteena on lisätä yksityisiä investointeja. Yritykset voivat vähentää kone- ja laiteinvestoinnit verotuksessa vuotuisina poistoina. Poistoina vähennettävä määrä koneista ja laitteista on vuosittain enintään 25 prosenttia jäljellä olevasta hankintamenosta. Hallitus esittää, että irtaimen käyttöomaisuuden poistomahdollisuus kaksinkertaistetaan vuosina 2020–2023. Muutos koskee investointeja uusiin koneisiin, kalustoon ja laitteisiin.
Istunnon aineisto
Hallitus hylkäsi Sallatunturin matkailualueen laajennusta koskevan Natura-poikkeuksen

14.11.2019 14.49
YM

Valtioneuvoston yleisistunto on tänään käsitellyt Lapin liiton hakemuksen niin sanotusta Natura-poikkeuksesta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä varten. Kaavaehdotus piti sisällään aluevarauksen Sallatunturin matkailupalvelualueen laajennuksesta uutta laskettelurinnettä varten. Sen toteuttaminen aiheuttaisi merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Natura 2000 -alueelle.
Valtioneuvoston päätös


Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeet

Torstaisin ilmestyvä uutiskirje kokoaa viikon keskeiset valtioneuvoston yleisistunnon, raha-asiainvaliokunnan ja tasavallan presidentin esittelyn päätökset.

Päätökset liitteineen

Valtioneuvoston yleisistunto 14.11.2019
Päätösluettelo 14.11.2019 13.40
Raha-asiainvaliokunta 14.11.2019
Päätösluettelo 14.11.2019 13.18
Tasavallan presidentin esittely 8.11.2019
Päätösluettelo 8.11.2019 12.39

Seuraavat istunnot

21.11. Valtioneuvoston yleisistunto
21.11. Raha-asiainvaliokunta
28.11. Raha-asiainvaliokunta
4.12. Raha-asiainvaliokunta
4.12. Tasavallan presidentin esittely
Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Suunnitelma kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion viikosta, jolloin valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle.

Lainsäädäntösuunnitelma

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Periaatepäätökset ovat poliittisia kannanottoja, jolla ohjataan asioiden valmistelua.

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Hallituksen vuosikertomukset

Tutustu myös