Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.

Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020
Ravitsemisliikkeiden rajoituksia koskevan tartuntatautilain määräaikaisen pykälän voimassaolo jatkuu helmikuun loppuun 2021

1.10.2020 15.43
STM

Hallitus on antanut 1. lokakuuta esityksen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Muutoksella on jatkettu ravitsemisliiketoiminnan rajoituksia koskevien säännösten voimassaoloa. Aiemman lain viimeinen voimassaolopäivä on 31.10.2020. Ravitsemisliiketoimintaa koskevat rajoitukset lisättiin toukokuussa tartuntatautilakiin väliaikaisesti lisättyyn 58 a §:ään. Nyt lain ja väliaikaisen pykälän voimassaoloa jatkettaisiin sisältöä muuttamatta 1.11.2020–28.2.2021. 
Istunnon päätösaineisto

Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2020
Ravintoloiden aukioloon ja anniskeluaikoihin uusia rajoituksia 8.10. lukien koronavirustilanteen vuoksi

30.9.2020 12.13
STM

Ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikoja rajoitetaan uudelleen koronavirusepidemiatilanteen johdosta. Ravitsemisliikkeen saa pitää torstaista 8.10. lukien avoinna kello 04–01. Alkoholijuomia saa 8.10. lukien anniskella vain kello 09–24.
Istunnon päätösaineisto
Hallitus linjasi ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta, 29.9.


Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeet

Torstaisin ilmestyvä uutiskirje kokoaa viikon keskeiset valtioneuvoston yleisistunnon, raha-asiainvaliokunnan ja tasavallan presidentin esittelyn päätökset.

Seuraavat istunnot

15.10. Raha-asiainvaliokunta
15.10. Valtioneuvoston yleisistunto
2.10. Tasavallan presidentin esittely
5.10. Valtioneuvoston yleisistunto
5.10. Raha-asiainvaliokunta

Päätökset liitteineen

Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Suunnitelma kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion ajankohdasta, jolloin valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Lainsäädäntöohjelma sisältää alustavat tiedot vaalikauden aikana hallitusohjelmaa keskeisesti toteuttavista lainvalmisteluhankkeista.

Lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Periaatepäätökset ovat poliittisia kannanottoja, jolla ohjataan asioiden valmistelua.

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Hallituksen vuosikertomukset

Tutustu myös