Valtioneuvoston yleisistunto 28.1.2021 VN 7/2021

Istunnon ajankohta 28.1.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

28.1.2021 14.00 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Kare Halonen, Osastopäällikkö p.+35 8295160319

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, Yksikön johtaja, hallintojohtaja p.029 5342471

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Maija-Liisa Ahokas, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342390

Eduskunnan vastaukseen EV 195/2020 vp sisältyneen lausuman tiedoksiantaminen

Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311

Hallituksen esitys merilain muuttamisesta

Eero Salojärvi, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342123

Maailman postiliiton yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksyminen


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5163522

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen